Χώρος Παιχνιδιού


Στη σύγχρονη ελληνική πόλη οι παιδικές χαρές παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα καθώς δεν υπήρχε μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεσμοθετημένη διαδικασία σχεδιασμού και διαχείρισης αλλά και λόγω της έλλειψης προβληματισμού και συνεργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων που όφειλαν να παρέχουν γνώσεις σχετικές με την αισθητική, την ασφάλεια και την παιδαγωγική ποιότητα των χώρων παιχνιδιού. Ο σημερινός δημόσιος χώρος δεν διατίθεται στα παιδιά όπως πριν από αρκετά χρόνια. Χωρίς ελεύθερα οικόπεδα με δρόμους και πεζοδρόμια γεμάτα από σταθμευμένα αυτοκίνητα έχει μείνει ελάχιστος χώρος για δραστηριότητες και εγκαταστάσεις παιχνιδιού. Οι φορείς της Τοπικής αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνοι κατά κύριο λόγο για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των δημοσίων χώρων παιχνιδιού και πολύ σημαντικότερο για την εποπτεία και συντήρηση τους. Το 2008 συγκροτήθηκε η Ομάδα Διοίκησης Έργου του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να δημιουργηθεί το νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και την λειτουργία των παιδικών χαρών. Το 2009 με την ΥΑ28492/ΦΕΚ931/Β/18-5-09 και το 2014 με την τροποποιητική ΥΑ27934/ΦΕΚ2029/Β/25-7-14 καλύφθηκε ένα τεράστιο κενό που υπήρχε στην νομοθεσία σχετικά με τον σχεδιασμό και την συντήρηση των υπαίθριων χώρων παιχνιδιού αρμοδιότητας των Ο.Τ.Α. Η Δήμητρα Μπουγά, μέλος του γραφείου ΚΟΜ37-Αρχιτέκτονες, συμμετείχε στην Ομάδα Διοίκησης Έργου του Υπουργείου Εσωτερικών και συνέβαλλε στην υλοποίηση των δύο Υπουργικών Αποφάσεων. Το γραφείο μας, γνωρίζοντας την σχετική νομοθεσία και έχοντας πολυετή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού υπαίθριων χώρων, συνεργάστηκε με πολλούς Ο.Τ.Α. παρέχοντας σύνθετες υπηρεσίες σχετικές με τους χώρους των παιδικών χαρών. Πιο συγκεκριμένα το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες για :

 • Πραγματοποίηση ελέγχων στους υφιστάμενους χώρους παιδικών χαρών καθώς και στους προαύλιους χώρους βρεφονηπιακών σταθμών και σχολείων αρμοδιότητας των  Δήμων για την αξιολόγηση της καταλληλότητας και της ασφάλειας των χώρων αυτών καθώς και των δυνατοτήτων πιστοποίησης τους.
 • Θέσπιση κριτηρίων επιλογής εξοπλισμού, σχεδιασμού και ανακατασκευής των χώρων παιχνιδιού, σύμφωνα με τις ανάγκες των Δήμων και συμπληρωματικά αυτών που ορίζονται στις Υπουργικές αποφάσεις.
 • Σχεδιασμό πρότυπων παιδικών χαρών, με μετασχηματισμό στον χώρο τους των στόχων που θέτει το νέο θεσμικό πλαίσιο.
 • Σύνταξη πρότυπου φάκελου  παιδικής χαράς βάσει του οποίου θα μπορεί ο Δήμος να οργανώσει τον έλεγχο, την πιστοποίηση, την ανακατασκευή τη λειτουργία και τη συντήρηση κάθε παιδικής χαράς.


Η διεπιστημονική ομάδα μας περιλαμβάνει κατά περίπτωση τοπογράφους, φυτοτέχνες, φωτοτέχνες, εικαστικούς και προμηθευτές οργάνων. Τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται  έργα κοινωνικής συνεισφοράς και επικοινωνίας επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτά τα έργα το γραφείο μας εκτός από την σύνταξη της μελέτης έως και το στάδιο της εφαρμογής αναλαμβάνει και την υψηλή επίβλεψη του προς υλοποίηση έργου.


Σχετικά Έργα

 • Διαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

  Διαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

  χορηγία ιδιώτη
  Κύριος του Έργου
  : Δήμος Ζαγορίου
  Τοποθεσία : παιδική χαρά στην κοινότητα Μεγάλου Πάπιγκου Ιωαννίνων
  Μελέτη : 2021
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς, Νάντια Σιώκου, Άννα Πετράκη
 • Διαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

  Διαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

  Κύριος του Έργου : Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου
  Τοποθεσία : παιδική χαρά στην θέση "Πευκώνας"
  Μελέτη : 2019
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς

 • Ανάπλαση πάρκου με χώρο παιχνιδιού

  Ανάπλαση πάρκου με χώρο παιχνιδιού

  Κύριος του Έργου : Δήμος Αθηναίων
  Τοποθεσία : πάρκο επί της οδού Χριστιανουπόλεως και Θύσσου, Ριζούπολη
  Μελέτη : 2018
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς

 • Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

  Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

  Κύριος του Έργου : Δήμος Αθηναίων
  Τοποθεσία : πάρκο επί των οδών Πανδίωνος και Τύρινθος, Άνω Πατήσια
  Μελέτη : 2018
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς
 • Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

  Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

  Κύριος του Έργου : Δήμος Αθηναίων
  Τοποθεσία : πάρκο επί της οδού Ιακωβάτων, Πατήσια
  Μελέτη : 2018
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς
 • Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

  Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

  Κύριος του Έργου : Δήμος Αθηναίων
  Τοποθεσία : πάρκο επί της οδού Αιλιανού και Σίφνου, Πατήσια
  Μελέτη : 2017
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς

 • Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

  Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

  Κύριος του Έργου : Δήμος Αθηναίων
  Τοποθεσία : πάρκο επί της πλατείας Κρημνίτσης, Ελληνορώσοι
  Μελέτη : 2017
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς

 • Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

  Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

  Κύριος του Έργου : Δήμος Αθηναίων
  Τοποθεσία : πάρκο επί της πλατείας Πέτρουλα, Κολωνός
  Μελέτη : 2017
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς
 • Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

  Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

  Χορηγικό πρόγραμμα "Αστικές Οάσεις"
  Κύριος του Έργου
  : Δήμος Αιγιαλείας
  Τοποθεσία : παιδική χαρά πάρκου Υψηλών Αλωνίων, Αίγιο
  Μελέτη : 2015
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
  Συνεργασία με γραφείο : Σταύρου Γανωτή
 • Αναδιαμόρφωση παιχνιδότοπου

  Αναδιαμόρφωση παιχνιδότοπου

  Κύριος του Έργου : Δήμος Πετρούπολης
  Τοποθεσία : παιδική χαρά επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως, Ελαιών και Πέτα, Πετρούπολη
  Μελέτη : 2015
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
  Συνεργασία με γραφείο : Σταύρου Γανωτή
 • Αναδιαμόρφωση χώρου παιχνιδιού

  Αναδιαμόρφωση χώρου παιχνιδιού

  Κύριος του Έργου : Δήμος Πετρούπολης
  Τοποθεσία : παιδική χαρά επί της οδού Πίνδου, Τσακάλωφ και Γραβιάς, Πετρούπολη
  Μελέτη : 2015
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
  Συνεργασία με γραφείο : Σταύρου Γανωτή
 • Αναδιαμόρφωση μουσικού παιχνιδότοπου

  Αναδιαμόρφωση μουσικού παιχνιδότοπου

  Κύριος του Έργου : Δήμος Φιλοθέης -Ψυχικού
  Τοποθεσία : παιδική χαρά επί των οδών Ευρώτα και Κύπρου, Π.Ψυχικού
  Μελέτη : 2014
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
 • Αναδιαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

  Αναδιαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

  Κύριος του Έργου : Δήμος Φιλοθέης -Ψυχικού
  Τοποθεσία : πάρκο Εθνικής Αντίστασης Π.Ψυχικού
  Μελέτη : 2014
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
 • Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

  Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

  Χορηγικό πρόγραμμα "Αστικές Οάσεις"
  Κύριος του Έργου
  : Δήμος Αθηναίων
  Τοποθεσία : παιδική χαρά επί της οδού Βικέλα, Πατήσια
  Μελέτη : 2014
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
  Συνεργασία με γραφείο : Σταύρου Γανωτή
 • Διαμόρφωση χώρου παιχνιδιού

  Διαμόρφωση χώρου παιχνιδιού

  Χορηγικό πρόγραμμα "Αστικές Οάσεις"
  Κύριος του Έργου
  : Δήμος Πατρέων
  Τοποθεσία : παιδική χαρά στην περιοχή Αγυιά, Πάτρα
  Μελέτη : 2014
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
  Συνεργασία με γραφείο : Σταύρου Γανωτή
 • Διαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

  Διαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

  Κύριος του Έργου : Δήμος Αθήνας
  Τοποθεσία : πάρκο Θησείου
  Μελέτη : 2014
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης
 • Αναδιαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

  Αναδιαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

  Κύριος του Έργου : Δήμος Φιλοθέης -Ψυχικού
  Τοποθεσία : πάρκο επί της οδού Μακεδονίας, Φιλοθέη
  Μελέτη : 2013
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
 • Διαμόρφωση παιδικής χαράς

  Διαμόρφωση παιδικής χαράς

  Κύριος του Έργου : Δήμος Βυτίνας
  Τοποθεσία : Μαγούλιανα Αρκαδίας
  Μελέτη : 2009
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
 • Διαμόρφωση χώρου παιχνιδιού

  Διαμόρφωση χώρου παιχνιδιού

  Κύριος του Έργου : Δήμος Γαργαλιάνων
  Τοποθεσία : Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας
  Μελέτη : 2005
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς