Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

Η παιδική χαρά, επιφάνειας 900 μ2, αποτελεί τμήμα του ευρύτερου δημόσιου χώρου της πλατείας Πέτρουλα στον Κολωνό. Η διαμόρφωση του χώρου προέβλεπε τον επανακαθορισμό των προσβάσεων και την ενσωμάτωση ενός επιπλέον τμήματος του περιβάλλοντος χώρου. Οι δύο είσοδοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός καμπυλόσχημου διαδρόμου κίνησης, ελάχιστου πλάτους δύο μέτρων, εκατέρωθεν του οποίου αναπτύσσονται οι υποπεριοχές παιχνιδιού. Τα δάπεδα του διαδρόμου και των περιοχών των οργάνων παιχνιδιού, καλύπτονται από έγχρωμο χυτό ελαστικό με κυκλικά σχέδια. Στην δυτική πλευρά του χώρου και κάτω από τα δέντρα το δάπεδο καλύπτεται από πατημένο χώμα. Το σκάμμα με το όργανο της «αράχνης» πληρώθηκε με βότσαλο ειδικής κοκκομετρίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Κύριος του Έργου : Δήμος Αθηναίων
Τοποθεσία : παιδική χαρά επί των οδών Αλεξανδρείας και Άστρους, στην πλατεία Πέτρουλα στον Κολωνό
Μελέτη : 2017
Κατασκευή : 2019
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς

×