Εσωτερικός Χώρος


Η μελέτη των εσωτερικών χώρων διασφαλίζει το αναγκαίο σχεδιαστικό υπόβαθρο για την υλοποίηση κάθε λεπτομέρειας, πρόκειται για την αρχιτεκτονική της μικροκλίμακας. Αφορά τόσο νέες κατασκευές όσο και υπάρχοντα κτίρια και διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις :
 
 • Διαρρύθμιση ή αναδιαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων ενός κτιρίου
 • Μετατροπή του εσωτερικού χώρου λόγω αλλαγής χρήσης
 • Διαμόρφωση Εκθεσιακού Χώρου
 • Μελέτη και εφαρμογή Εταιρικής Ταυτότητας
 • Σχεδιασμός επίπλων και εξοπλισμού χώρου

Αν και υπάρχουν αρκετά διαφορετικά μελετητικά αντικείμενα η βασική ροή της ακολουθούμενης διαδικασίας παραμένει σταθερή : εξασφάλιση υποβάθρου του προς μελέτη χώρου, ολοκλήρωση της μελέτης εφαρμογής, προϋπολογισμός του έργου, έγκριση εργασιών από τους αρμόδιους φορείς, επίβλεψη υλοποίησης. Στόχος μας είναι τα έργα να περιέχουν ευρηματικές λύσεις, καινοτόμες εφαρμογές υλικών και ποιοτική εφαρμογή των λεπτομερειών τους. Κατά την εξέλιξη της μελέτης υπάρχει διαρκής συνεργασία με τον χρήστη του χώρου καθώς και με προμηθευτές εξοπλισμού και υλικών. Η ολοκλήρωση της μελέτης γίνεται κατά περίπτωση με την συνδρομή στατικών, ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων μηχανικών, συμβούλων ακουστικής και φωτοτεχνικής μελέτης. Το γραφείο μας έχει ασχοληθεί με διαφορετικής κλίμακας παρεμβάσεις σε υπάρχοντα κτίρια, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες :
 
 • Αρχειακή Έρευνα και ΄Ελεγχος Νομιμότητας
 • Αποτύπωση Υπάρχουσας Κατάστασης για την δημιουργία των αναγκαίων σχεδιαστικών υποβάθρων
 • Εκπόνηση Μελέτης έως και το στάδιο εφαρμογής
 • Έρευνα αγοράς και επιλογή υλικών
 • Εξασφάλιση των αναγκαίων Εγκρίσεων και Αδειοδοτήσεων σύμφωνα με την χρήση του κτιρίου
 • Σύνταξη Προϋπολογισμού και Τεχνικών Προδιαγραφών
 • Επίβλεψη

Σχετικά Έργα

 • Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Γαλάτσι, Αθήνα
  Μελέτη : 2022
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς
 • Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Πετρούπολη, Αθήνα
  Μελέτη : 2021
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς, Άννα Πετράκη, Όλγα Παλαιολόγου
 • Ανακαίνιση διαμερίσματος και διαμόρφωση δώματος σε πολυκατοικία

  Ανακαίνιση διαμερίσματος και διαμόρφωση δώματος σε πολυκατοικία

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Άνω Γλυφάδα, Αθήνα
  Μελέτη : 2020
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς
 • Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Μετς, Αθήνα
  Μελέτη : 2019
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς
 • Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Βούλα, Αθήνα
  Μελέτη : 2019
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης
 • Διαμόρφωση παιδικού δωματίου

  Διαμόρφωση παιδικού δωματίου

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Αθήνα
  Μελέτη : 2018
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης
 • Διαμόρφωση μικρού γραφείου

  Διαμόρφωση μικρού γραφείου

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Αθήνα
  Μελέτη : 2018
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς
 • Διαμόρφωση παιδικού δωματίου

  Διαμόρφωση παιδικού δωματίου

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Αθήνα
  Μελέτη : 2018
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς
 • Διαμόρφωση παιδικού δωματίου

  Διαμόρφωση παιδικού δωματίου

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Αθήνα
  Μελέτη : 2017
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης
 • Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Κολωνάκι Αθήνα
  Μελέτη : 2016
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης
 • Μετατροπή διαμερίσματος σε χώρο γραφείων

  Μετατροπή διαμερίσματος σε χώρο γραφείων

  Κύριος του Έργου : Daes London Market Insurance Brokers
  Τοποθεσία : Αθήνα
  Μελέτη : 2013
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
 • Παντοπωλείο

  Παντοπωλείο

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Νέος Κόσμος, Αθήνα
  Μελέτη : 2010
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης
 • Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Βούλα
  Μελέτη : 2009
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
 • Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Νέα Σμύρνη
  Μελέτη : 2008
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
 • Ανακαίνιση γραφειακού χώρου

  Ανακαίνιση γραφειακού χώρου

  Κύριος του Έργου : KOM37-Αρχιτέκτονες
  Τοποθεσία : Αθήνα
  Μελέτη : 2007
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
 • Περίπτερο εκθεσιακού χώρου

  Περίπτερο εκθεσιακού χώρου

  Κύριος του Έργου : Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
  Τοποθεσία : Θεσσαλονίκη
  Μελέτη : 2004
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
  Συνεργασία με γραφεία : Γούσης-Frijda-Roberts Αρχιτέκτονες, Γ.Ασημομύτης
 • Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Πατήσια Αθήνα
  Μελέτη : 2003
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης
 • Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : περιοχή Μουσείου, Αθήνα
  Μελέτη : 2002
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης
 • Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Πατήσια Αθήνα
  Μελέτη : 2000
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Ειρήνη Καντιάνη
 • Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Ανακαίνιση διαμερίσματος

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Καλλιθέα
  Μελέτη : 1998
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης