Διαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

Διαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

Η γειτονιά του Θησείου είναι σε επαφή με το σημαντικότερο δίκτυο αρχαιολογικών χώρων της πόλης αλλά και με περιοχές όπου τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί έντονα η αναψυχή. Ενώ περιβάλλεται από εκτεταμένους υπαίθριους χώρους και χώρους πρασίνου και παρά το πλήθος των παρεμβάσεων στην περίμετρο της στερείται στοιχειωδών χώρων ασφαλούς παιχνιδιού. Είναι περισσότερο από προφανές το επιτακτικό αίτημα για ένα χώρο παιχνιδιού που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη : την απουσία σχετικής υποδομής, τον υπερτοπικό χαρακτήρα λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητάς της, την πρόταση δημιουργίας παιχνιδότοπου στην περιοχή του πάρκου που εφάπτεται με την περίφραξη του σταθμού, όπως είχε τεθεί κατά τη μελέτη της Ε.Α.Χ.Α., και φυσικά τις προδιαγραφές του νόμου 3731/2008, που ορίζουν με σαφήνεια το πλαίσιο δημιουργίας και λειτουργίας μιας παιδικής χαράς. Οι γονείς, κάτοικοι του Θησείου και των γύρω περιοχών, προσκάλεσαν τον δήμο Αθηναίων στη διενέργεια κάθε προβλεπόμενης διαδικασίας για την υλοποίηση παιδικής χαράς στο πάρκο του Θησείου. Σε συνέχεια αυτής της πρόκλησης υποβλήθηκε η προμελέτη για τη δημιουργία φυσικού παιχνιδότοπου στο πάρκο του Θησείου. Η προτεινόμενη παιδική χαρά χωροθετείται στο βόρειο τμήμα του πάρκου, κατά μήκος του τοιχίου του σταθμού. Περιλαμβάνει το ελεύθερο πλάτωμα και τον χώρο που προορίζονταν για αναψυκτήριο και αλέα. Ο χώρος που καταλαμβάνει η προτεινόμενη παιδική χαρά έχει εμβαδόν 3.300τμ περίπου. Σκοπός είναι η κατασκευή ενός πρότυπου φυσικού παιχνιδότοπου που θα απευθύνεται στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής της δήμου, που θα ενσωματώνει τις ηλικίες από 1 έως 16 ετών, παρέχοντάς τους ποικίλες δυνατότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων. Η παιδική χαρά θα είναι φυλασσόμενη με μία μόνο είσοδο περίπου στα μισά του σημερινού άξονα κατά μήκος της οδού Επταχάλκου. Στο εσωτερικό της παιδικής χαράς δημιουργούνται τέσσερεις βασικές ενότητες παιχνιδιών. Η πρώτη περιοχή απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έως και τεσσάρων ετών, έχει κούνιες, σκάμμα με άμμο σπιτάκια και ζωάκια. Η δεύτερη περιοχή απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά ηλικιών 4-12 ετών, τα παιχνίδια είναι πιο κινητικά, ομαδικά και εξελίσσουν τις δεξιότητες τους. Στην περιοχή αυτή βρίσκεται και ένα παιχνίδι περιστροφής που απευθύνεται και σε Α.μ.Ε.Α. Η τρίτη και η τέταρτη περιοχή απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 6-16 ετών με παιχνίδια που αναπτύσσουν την ομαδικότητα και την αντίληψη του κινδύνου. Τα παιχνίδια δίνουν τη δυνατότητα αναρρίχησης, ολίσθησης, ταχύτητας, ισορροπίας και ρόλων. Οι περιοχές παιχνιδιού έχουν βότσαλο για δάπεδο πτώσης και διαμορφώνονται με ακανόνιστα καμπυλόμορφα χείλη. Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές φυτεύεται γρασίδι. Πλησίον των περιοχών παιχνιδιού τοποθετούνται διάφορα καθιστικά. Στο τμήμα του πάρκου έξω από τον χώρο παιχνιδιού τοποθετούνται τραπεζοπάγκοι ώστε να ενισχυθεί η δραστηριότητα και στη περιοχή αυτή.

Κύριος του Έργου : Δήμος Αθήνας
Τοποθεσία : πάρκο Θησείου
Μελέτη : 2014
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης
×