Ανάπλαση πάρκου με χώρο παιχνιδιού

Ανάπλαση πάρκου με χώρο παιχνιδιού

Η παιδική χαρά αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου ελεύθερου χώρου γενικών διαστάσεων 50x36 μ. Δημιουργείται ένας καμπυλόσχημος διάδρομος που συνενώνει τις δύο εισόδους και αποτελεί την ραχοκοκαλιά των κινήσεων στο εσωτερικό του χώρου. Διαμορφώνονται οι δύο είσοδοι με τρόπο που να σημαίνουν και να προσκαλούν στο εσωτερικό της παιδικής χαράς. Ο καμπυλόσχημος διάδρομος είναι η μοναδική επιφάνεια που διαστρώνεται με σκληρό δάπεδο (χυτό βοτσαλωτό). Στις υπόλοιπες επιφάνειες υλοποιείται χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο. Δημιουργείται και μία δεύτερη, κλειστή, διαδρομή που συνδέεται με την κεντρική. Η κλειστή διαδρομή δίνει την δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις υποενότητες με τα όργανα παιχνιδιού. Από την ανάλυση της χάραξης της υπάρχουσας φύτευσης προέκυψε ένας κάναβος, όχι σταθερού επιμερισμού. Πάνω σε αυτό τον κάναβο εφαρμόστηκαν δύο βασικά στοιχεία που δίνουν ρυθμό στη νέα μορφή του χώρου. Το ένα στοιχείο είναι τα νέα δέντρα που πυκνώνουν την φύτευση σε επιλεγμένα σημεία. Το δεύτερο στοιχείο είναι η κατασκευή ενός βοτσαλόσχημου παρτεριού που χρησιμοποιείται και σαν καθιστικό. Τα παρτέρια-καθιστικά τοποθετούνται κοντά στις περιοχές παιχνιδιού, δίνουν την δυνατότητα στους συνοδούς και στα παιδιά να κάτσουν σε αυτά και ταυτόχρονα συμβάλουν στη οριοθέτηση υποενοτήτων του χώρου. Ενίοτε και τα ίδια συμμετέχουν στο παιχνίδι των παιδιών ως κατασκευές τρίτης διάστασης, ως αφετηρίες και καταλήξεις κινητικών παιχνιδιών, ως «πίστες» αγώνων. Καθώς η επιφάνεια της παιδικής χαράς είναι μεγάλη κρίθηκε αναγκαίο να εξοπλιστεί και με όργανα που χρησιμοποιούνται και από ΑμΕΑ. Τα σκάμματα πληρώνονται με βότσαλο ειδικής κοκκομετρίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Στην περιοχή των περιστρεφόμενων παιχνιδιών γίνεται εφαρμογή χυτού ελαστικού δαπέδου. Αντίστοιχη εφαρμογή χυτού ελαστικού δαπέδου γίνεται και στην περιοχή του λόφου όπου τοποθετούνται τα παιχνίδια ολίσθησης.

Κύριος του Έργου : Δήμος Αθηναίων
Τοποθεσία : παιδική χαρά επί των οδών Χριστιανουπόλεως και Θύσσου στη Ριζούπολη
Μελέτη : 2018
Κατασκευή : 2019
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς

×