Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

Η παιδική χαρά αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου ελεύθερου χώρου. Στα νοτιοανατολικά εκτείνεται ένα πάρκο με μεγάλα δέντρα και πλούσια σκιά. Στα δυτικά συνορεύει με ένα πεζόδρομο και σε συνέχεια υπάρχει ένας μεγάλος χώρος στάθμευσης. Είναι ένας σχεδόν ορθογώνιος χώρος γενικών διαστάσεων 19,50x34,50 μ. και επιφάνειας 660 μ2 περίπου. Η βόρεια και τμήμα της ανατολικής πλευράς συνορεύουν με πολυκατοικίες. Στις περιοχές που συνορεύει με τις πολυκατοικίες έχει υλοποιηθεί εσωτερικά παρτέρι με θάμνους και αναρριχητικά φυτά. Οι υπόλοιπες πλευρές του χώρου είναι ελεύθερες, στις περιοχές αυτές υπάρχουν έξω από την περίφραξη μεγάλα φυλλοβόλα δέντρα με πλούσια σκιά. Τα δέντρα κατά μήκος του δυτικού πεζοδρόμου είναι κατά κύριο λόγω αειθαλή (κουκουναριές). Ο ανασχεδιασμός του χώρου στοχεύει στην δημιουργία ενός χώρου παιχνιδιού που θα απευθύνεται στις δύο πρώτες ηλικιακές ομάδες παιδιών. Από τις τρεις εισόδους διατηρήθηκε μόνο η κεντρική που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του χώρου, επί του πεζοδρόμου. Οι δύο βοηθητικές σφραγίστηκαν. Διαμορφώθηκε  μία κεντρική διαδρομή η οποία προσεγγίζει άμεσα όλες τις περιοχές παιχνιδιού. Όλα τα σκάμματα πληρώνονται με βότσαλο ειδικής κοκκομετρίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Στο είσοδο του χώρου και στο μέσο του ανατολικού ορίου κατασκευάζονται καμπυλόσχημα καθιστικά από σκυρόδεμα.

Κύριος του Έργου : Δήμος Αθηναίων
Τοποθεσία
παιδική χαρά επί της οδού Ιακωβάτων, στα Πατήσια
Μελέτη
: 2018
Κατασκευή : 2019
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς

×