Διαμόρφωση χώρου παιχνιδιού

Διαμόρφωση χώρου παιχνιδιού

Στα πλαίσια του χορηγικού προγράμματος «Αστικές Οάσεις», που διαχειρίστηκε η Ομάδα Σύμπραξις για λογαριασμό της Coca-Cola Τρία Έψιλον, μελετήσαμε και επιβλέψαμε την διαμόρφωση της νέας παιδικής χαράς που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου στην περιοχή Αγυιά του Δήμου Πατρέων. Η επιφάνεια της είναι 380 μ2 περίπου και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Η πρόταση προσαρμόστηκε στις παραμέτρους του υφιστάμενου χώρου εντάσσοντας την βλάστηση και το ανάγλυφο του εδάφους ως μέσο σχεδιασμού για την οριοθέτηση περιοχών δραστηριοτήτων. Προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ενδιαφέρον ανάγλυφο στο έδαφος δημιουργήσαμε ένα χαμηλό χωμάτινο λόφο στην κορυφή του οποίου οδηγεί «μονοπάτι» από πακτωμένους κορμούς δένδρων που λειτουργούν και ως φυσικά καθιστικά. Η διαμόρφωση κινείται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού αειφορικού σχεδιασμού καθώς χρησιμοποιήθηκαν ανακυκλώσιμα και μη τοξικά υλικά, στον εξοπλισμό, δάπεδα φυσικά που εξασφαλίζουν την απορροή των υδάτων, το πόσιμο νερό για το πότισμα των φυτών. Οι περιοχές παιχνιδιού (σκάμματα) διαμορφώθηκαν με χείλη από κορμούς δέντρων. Η εφαρμογή αυτή παρακολουθεί όλη την περίμετρό τους. Το εσωτερικό του σκάμματος και σε πάχος 30 εκατοστά έχει γεμίσει με βότσαλα. Για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων έχει γίνει ειδική προεργασία καθώς τοποθετήθηκε αποστραγγιστικός αγωγός επί του οποίου διαστρώθηκε αδρανές υλικό λατομείου και πάνω από αυτό, τοποθετήθηκε γεωύφασμα προστασίας.

Κύριος του Έργου : Δήμος Πατρέων
Τοποθεσία : παιδική χαρά στην περιοχή Αγυιά, Πάτρα
Μελέτη : 2014
Κατασκευή : 2014
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
Συνεργασία με γραφείο : Σταύρου Γανωτή
×