Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

Στα πλαίσια του χορηγικού προγράμματος «Αστικές Οάσεις», που διαχειρίστηκε η Ομάδα Σύμπραξις για λογαριασμό της Coca-Cola Τρία Έψιλον, μελετήσαμε και επιβλέψαμε την διαμόρφωση της νέας παιδικής χαράς που βρίσκεται στο πάρκο Υψηλών Αλωνιών του Δήμου Αιγιαλείας. Η συνολική της έκταση, περίπου 400 μ2, έδωσε τη δυνατότητα διαμόρφωσης διαχωρισμένων ζωνών παιχνιδιού που απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Η ανατολική ενότητα είναι η περιοχή παιχνιδιού για την ηλικιακή ομάδα 5-14 ετών. Ο μικρός υποχώρος σε επαφή με τον διάδρομο, είναι μία αγκαλιά παιχνιδιού. Ο χώρος ενσωμάτωσε τον κορμό του μεγάλου φοίνικα και οριοθετήθηκε με κορμούς κατακόρυφα και οριζόντια τοποθετημένους. Ο μεγάλος υποχώρος απευθύνεται στην ηλικιακή ομάδα 3-8 ετών. Μία ειδική κατασκευή παιχνιδιού είναι οι «σκηνές των ινδιάνων». Τρεις ξύλινοι κορμοί συνδεδεμένοι με σκοινιά ορίζουν τον όγκο μίας «σκηνής», ενός χώρου που ενισχύει το παιχνίδι ρόλων. Η πρόταση ανάπλασης προσαρμόστηκε στις παραμέτρους του υφιστάμενου χώρου εντάσσοντας την βλάστηση και το ανάγλυφο του εδάφους ως μέσο σχεδιασμού για την οριοθέτηση περιοχών δραστηριοτήτων. Η ανακατασκευή κινήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού αειφορικού σχεδιασμού καθώς χρησιμοποιήθηκαν  και εντάχθηκαν στην λειτουργία της παιδικής χαράς : α) ανακυκλώσιμα και μη τοξικά υλικά, στον εξοπλισμό, β) δάπεδα φυσικά που εξασφαλίζουν την απορροή των υδάτων, γ) το πόσιμο νερό για πότισμα των φυτών. Οι περιοχές παιχνιδιού (σκάμματα) διαμορφώθηκαν με ακανόνιστα καμπυλόμορφα χείλη. Η εφαρμογή αυτή παρακολουθεί όλη την περίμετρο και κατά περίπτωση τοποθετήθηκαν ξύλινοι κορμοί, οριζόντια ή κατακόρυφα. Σε ορισμένα σημεία χρησιμοποιήθηκαν λίθινα στοιχεία. Το εσωτερικό του σκάμματος και σε πάχος 20-40 εκατοστά έχει γεμίσει με βότσαλα. Για την αποστράγγιση των όμβριων υδάτων έχει γίνει ειδική προεργασία. Εκτός από την οριοθέτηση οι κορμοί χρησιμοποιούνται και ως καθιστικά ή αποτελούν μέρος του παιχνιδιού.

Κύριος του Έργου : Δήμος Αιγιαλείας
Τοποθεσία : παιδική χαρά στο πάρκο Υψηλών Αλωνιών, Αίγιο
Μελέτη : 2015
Κατασκευή : 2015
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
Συνεργασία με γραφείο : Σταύρου Γανωτή
×