Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

Η παιδική χαρά αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου ελεύθερου χώρου. Είναι μία περιοχή που έχει έντονη προσέλευση καθώς για τα παιδιά της γειτονιάς αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σημεία παιχνιδιού και αθλητικής δραστηριότητας. Ο χώρος παιχνιδιού έχει έκταση περίπου 865 μ2 και μπορεί να διαμορφωθεί για τρεις ηλικιακές ομάδες. Ο επανακαθορισμός των προσβάσεων ήταν το πρώτο βήμα της σχεδιαστικής πρότασης. Οι προτεινόμενες είσοδοι επιτρέπουν μία καλύτερη οργάνωση της βασικής πορείας μέσα στον χώρο παιχνιδιού. Ο χώρος έξω από την κεντρική είσοδο λειτουργεί σαν προθάλαμος και μπορεί να φιλοξενήσει ελεύθερο παιχνίδι ή ακόμα και να λειτουργήσει σαν αμφιθέατρο για κάποια εκδήλωση. Η παιδική χαρά οργανώνεται σε υποπεριοχές που δεν διαχωρίζονται αυστηρά μεταξύ τους αλλά διαδέχονται  η μία την άλλη. Διαμορφώνονται τέσσερεις υποπεριοχές (εξάγωνα) όπου τοποθετούνται τα όργανα παιχνιδιού. Τα εξάγωνα έχουν διαφορετικά μεγέθη και λειτουργούν ως σκάμματα που πληρούνται με βότσαλο σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Το τοιχίο σκυροδέματος που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του χώρου, σε επαφή με το αθλητικό κέντρο, μετατρέπεται σε ένα συνεχόμενο γραμμικό καθιστικό. Ένα δεύτερο αντίστοιχο γραμμικό καθιστικό κατασκευάζεται στα ανατολικά του χώρου κοντά στην κεντρική είσοδο. Εκτός των δαπέδων πτώσης που περιβάλουν τα όργανα παιχνιδιού όλο το υπόλοιπο δάπεδο του χώρου διαστρώνεται με σταθεροποιημένο κεραμικό δάπεδο. Καθώς αναγνώστηκε η έλλειψη επαρκούς σκιασμού, σε κρίσιμες περιοχές της παιδικής χαράς, προτάθηκε η κατασκευή ενός πλέγματος τεντών σκιασμού. Οι τέντες, τριγωνικά πανιά επί πασσάλων, είναι διακριτές κατασκευές και σκιάζουν την περιοχή του καθιστικού των συνοδών.

Κύριος του Έργου : Δήμος Αθηναίων
Τοποθεσία : παιδική χαρά επί των οδών Αιλιανού και Σίφνου στα Πατήσια
Μελέτη : 2017
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς
 

×