Αναδιαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

Αναδιαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

Η μελέτη αφορά στην διαμόρφωση της υφιστάμενης παιδικής χαράς που περιβάλλεται από τις οδούς Λουκή Ακρίτα, Μακεδονίας και Ευριπίδου, στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης, στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού. Καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα ενός ευρύτερου κοινόχρηστου χώρου του Δήμου. Ο χώρος που καταλαμβάνει η παιδική χαρά έχει εμβαδόν 5000 τμ περίπου, ανήκει στην Γ’ κατηγορία παιδικής χαράς μεγαλύτερης των 800τμ. Σύμφωνα με την πρόταση θα κατασκευαστεί ένας πρότυπος «φυσικός παιχνιδότοπος» (natural playground), που θα απευθύνεται στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής της Φιλοθέης και που θα ενσωματώνει τις ηλικίες από 1 έως 14 ετών, παρέχοντάς τους ποικίλες δυνατότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων και δραστηριοτήτων. Το μέγεθός του χώρου ήταν ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες που προσδιόρισαν τις κατευθύνσεις της πρότασης. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο χώρο παιδικής χαράς, εκ των τριών υφιστάμενων χώρων της Φιλοθέης, που απευθύνεται στο σύνολο των κατοίκων της περιοχής. Πολύ σημαντική κρίθηκε η συνέχεια του χώρου της παιδικής χαράς με το γραμμικό πάρκο πρασίνου της οδού Λουκή Ακρίτα που χαρακτηρίζεται από υψηλή βλάστηση. Το υφιστάμενο φυσικό ανάγλυφο αποτέλεσε ένα ιδανικό υπόβαθρο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου παιχνιδότοπου. Η χρήση των φυσικών στοιχείων με ελεγχόμενο τρόπο που επιτρέπει να βιώσουν τα παιδιά τις εποχές και τις καιρικές συνθήκες, οι ελικοειδείς διαδρομές, οι υψομετρικές διαφορές του ανάγλυφου, η πλούσια φύτευση και το δίκτυο των μονοπατιών έδωσαν τις κατευθύνσεις του μελλοντικού σχεδιασμού της παιδικής χαράς. Στα παραπάνω συνέβαλε και η επιθυμία της δημοτικής αρχής να δημιουργήσει έναν εκπαιδευτικό χώρο παιχνιδιού που να ακλουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ως προς το σχεδιασμό, την εκπαιδευτική αξία των οργάνων παιχνιδιού και των δραστηριοτήτων, την ποιότητα της κατασκευής και των υλικών.

Κύριος του Έργου : Δήμος Φιλοθέης -Ψυχικού
Τοποθεσία : πάρκο επί της οδού Μακεδονίας, Φιλοθέη
Μελέτη : 2013
Στάδιο μελέτης : Οριστική μελέτη, μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
×