Αναδιαμόρφωση χώρου παιχνιδιού

Αναδιαμόρφωση χώρου παιχνιδιού

Ο χώρος παιχνιδιού, που ανακατασκευάστηκε, βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο, που περιλαμβάνει την εκκλησία γνωστή ως «Παναγίτσα» στο Δήμο Πετρούπολης. Ο χώρος παιχνιδιού έχει έκταση περίπου 955 μ2 και περιβάλλεται από τις οδούς Πίνδου, Τσακάλωφ και Γραβιάς. Διαχωρίστηκε σε δύο υποενότητες λαμβάνοντας υπόψη την μικρή υψομετρική διαφορά μεταξύ των οδών Πίνδου και Γραβιάς και το υπάρχον χαμηλό τοιχίο. Οι διακριτές περιοχές παιχνιδιού φιλοξενούν τρείς ηλικιακές ομάδες χρηστών, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (κατηγορία 3, χώροι άνω των 800 μ2). Η βόρεια ενότητα, αυτή της οδού Πίνδου, διαμορφώθηκε για το παιχνίδι των εφήβων (περιοχή Α). Η ενότητα αυτή κατέχει την υψηλή στάθμη και χαρακτηρίζεται ως σχετικά εκτεθειμένη. Το κεντρικό παιχνίδι των μεγάλων παιδιών είναι ο θόλος αναρρίχησης και ισορροπίας, μία εντυπωσιακή σωληνωτή κατασκευή με δίκτυα και σχοινιά. Δύο στύλοι έκκεντρης περιστροφής συμπλήρωσαν τον εξοπλισμό. Το δάπεδο πτώσης σε αυτή την περιοχή παιχνιδιού είναι σκάμμα με βότσαλο ειδικής κοκκομετρίας και σύνθεσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176-1. Η νότια ενότητα (περιοχές Β και Γ) κοντά στην οδό Γραβιάς βρίσκεται σε χαμηλότερη στάθμη και χαρακτηρίζεται ως σχετικά προστατευμένη. Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας τοποθετήθηκε μία διαδραστική θεματική τσουλήθρα και δύο ξύλινα ταλαντούμενα ζωάκια ενώ για τα παιδιά σχολικής ηλικίας τοποθετήθηκαν δύο διπλές κούνιες. Το δάπεδο σε όλη την περιοχή παιχνιδιού της ενότητας αυτής είναι χυτό ελαστικό σε δύο χρώματα. Τα χυτό ελαστικό δάπεδο είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176-1 με το προβλεπόμενο πάχος για τα ύψη πτώσης των οργάνων παιχνιδιού. 

Κύριος του Έργου : Δήμος Πετρούπολης
Τοποθεσία : παιδική χαρά επί των οδών Πίνδου, Τσακάλωφ και Γραβιάς, Πετρούπολη
Μελέτη : 2015
Κατασκευή : 2015
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
Συνεργασία με γραφείο : Σταύρου Γανωτή
×