Αναδιαμόρφωση μουσικού παιχνιδότοπου

Αναδιαμόρφωση μουσικού παιχνιδότοπου

Η μελέτη αφορά στην διαμόρφωση της υφιστάμενης παιδικής χαράς που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ευρώτα, στη Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού, στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού. Η παιδική χαρά γειτνιάζει με το Δημοτικό Ωδείο Νέου Ψυχικού. Ο χώρος βρίσκεται εντός σχεδίου και είναι συνολικού εμβαδού 510τμ. Ανήκει στην Β κατηγορία παιδικής χαράς μεγαλύτερης των 400 τμ και μικρότερης των 800τμ. Απευθύνεται σε μία ηλικιακή ομάδα από 3-8 ετών. Κυρίαρχο μέλημα της πρότασης αποτελεί η οργάνωση της παιδικής χαράς σε σχέση με το γειτονικό δημοτικό ωδείο. Η λειτουργία του ωδείου «επεκτείνεται» στην παιδική χαρά με την τοποθέτηση των ειδικών μουσικών παιχνιδιών. Ο χώρος οργανώνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η δυνατότητα ασφαλούς και δημιουργικού παιχνιδιού όσο και η φιλοξενία μουσικής παράστασης. Η παιδική χαρά οργανώνεται σε τρεις ζώνες που δεν διαχωρίζονται μεταξύ τους αλλά διαχέονται η μία στην άλλη. Παράλληλα με τα παιχνίδια ειδικού χαρακτήρα (μουσικά παιχνίδια) εξοπλίζεται και με παιχνίδια κίνησης και ισορροπίας. Πολλά από αυτά εντάσσονται με φυσικό τρόπο στο ανάγλυφο του χώρου και προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες χρήσης. Τα ειδικά μουσικά παιχνίδια (ξυλόφωνο, λιθόφωνο)  που τοποθετούνται στο κεντρικό και εύκολα προσβάσιμο τμήμα είναι κατάλληλα και για Α.μ.Ε.Α. Ο μουσικός χαρακτήρας της παιδικής χαράς προβάλλεται άμεσα με την ύπαρξη μουσικών παιχνιδιών αλλά και έμμεσα με στοιχεία χρηστικά αλλά και διακοσμητικά όπως είναι τα σχέδια του δαπέδου (πεντάγραμμο, πλήκτρα πιάνου) και οι μεταλλικές νότες που συγκολλούνται στο κιγκλίδωμα της εξωτερικής περίφραξης.

Κύριος του Έργου : Δήμος Φιλοθέης -Ψυχικού
Τοποθεσία : παιδική χαρά επί των οδών Ευρώτα και Κύπρου, Π.Ψυχικού
Μελέτη : 2014
Κατασκευή : 2016
Στάδιο μελέτης : Οριστική μελέτη, μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
×