Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

Διαμόρφωση υφιστάμενης παιδικής χαράς

Η παιδική χαρά αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου ελεύθερου χώρου, ενός αθλητικού κέντρου με δύο γήπεδα μπάσκετ. Λόγω της ανισοσταθμίας παραμένει διαχωρισμένη από αυτά έχοντας απόλυτη αυτοτέλεια στην πρόσβαση και στην λειτουργία. Η παιδική χαρά έχει επιφάνεια 660μ2 περίπου. Ο ανασχεδιασμός του χώρου στόχευε στην δημιουργία ενός χώρου παιχνιδιού που θα απευθύνεται στις δύο πρώτες ηλικιακές ομάδες παιδιών. Ταυτόχρονα επιδιώχθηκε η δημιουργία ενός ελκυστικού φυσικού παιχνιδότοπου με αύξηση των φυσικών υλικών των δαπέδων και των φυτεύσεων. Από τις τρεις εισόδους διατηρήθηκε μόνο η κεντρική και αυτή με περιορισμό τους πλάτους της. Οι δύο βοηθητικές σφραγίστηκαν. Υπάρχει μία κεντρική διαδρομή η οποία προσεγγίζει άμεσα όλες τις περιοχές παιχνιδιού. Η διαδρομή αυτή υλοποιείται με χωμάτινο σταθεροποιημένο δάπεδο. Όλα τα σκάμματα πληρώθηκαν με βότσαλο ειδικής κοκκομετρίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Στο κέντρο του χώρου προς το όριο της περίφραξης επί της οδού Πανδίωνος κατασκευάστηκε καμπυλόσχημο καθιστικό από σκυρόδεμα.

Κύριος του Έργου : Δήμος Αθηναίων
Τοποθεσία :
παιδική χαρά επί των οδών Πανδίωνος και Τύρινθος, στα Άνω Πατήσια
Μελέτη
: 2018
Κατασκευή : 2019
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς

×