Διαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

Διαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

Η μελέτη υλοποιήθηκε στα πλαίσια ιδιωτικής χορηγίας και αφορά αδιαμόρφωτο χώρο που βρίσκεται στην κοινότητα του Μεγάλου Πάπιγκου του νομού Ιωαννίνων. Ο χώρος όπου θα δημιουργηθεί η παιδική χαρά αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου ελεύθερου χώρου. Στα δυτικά προς το κεντρικό καλντερίμι του οικισμού οριοθετείται με λίθινο τοιχίο. Στα βόρεια συνδέεται με την αυλή του δημοτικού σχολείου. Έχει επιφάνεια τραπεζοειδούς κάτοψης με εμβαδόν περίπου 600 μ2. Η έντονη υψομετρική διαφορά, από τη ΝΔ γωνία του έως την αυλή του σχολείου υπολογίζεται στα 6 μέτρα περίπου. Ανοίγεται μία νέα είσοδος στο λίθινο τοιχίο από όπου ξεκινάει η κατηφορική καμπυλόσχημη διαδρομή που καταλήγει στο άκρο της αυλής του σχολείου. Εκατέρωθεν της κεντρικής διαδρομής υλοποιούνται πλατώματα όπου τοποθετούνται τα όργανα παιχνιδιού. Η κατάλληλη διαμόρφωση του επικλινούς εδάφους επιτρέπει εναλλακτικές διαδρομές κατάβασης μέσω των παιχνιδιών ολίσθησης ή και ανάβασης με τη χρήση σχοινιών και πατημάτων που δημιουργούνται από πακτωμένους κορμούς. Το παιχνίδι των παιδιών διαχέεται πέρα από τις περιοχές των οργάνων παιχνιδιού. Η συνολική εδαφοδιαμόρφωση καθιστά όλη την επιφάνεια του χώρου ιδανικό τόπο παιχνιδιού.

Κύριος του Έργου : Δήμος Ζαγορίου
Τοποθεσία : παιδική χαρά στην κοινότητα Μεγάλου Πάπιγκου Ιωαννίνων
Μελέτη : 2021
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς, Νάντια Σιώκου, Άννα Πετράκη
×