Ανακαίνιση γραφειακού χώρου

Ανακαίνιση γραφειακού χώρου

Το γραφείο, βρίσκεται στον υπερυψωμένο ισόγειο όροφο ενός κτιρίου του 1948 και έχει επιφάνεια 110 μ2. Ο χώρος, με την χαρακτηριστική διαμερισμάτωσή του, έδωσε την δυνατότητα δημιουργίας εργασιακών υποενοτήτων. Η ανακαίνιση αφορούσε τις βασικές υποδομές ηλεκτρισμού, τηλεφωνίας, ύδρευσης και αποχέτευσης. Τα χαρακτηριστικά μωσαϊκά και ξύλινα δάπεδα συντηρήθηκαν και αναδείχθηκαν. Η επίπλωση του χώρου έγινε με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η μία αφορούσε την μετατροπή και τροποποίηση παλιών επίπλων. Όλα τα υπόλοιπα έπιπλα σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες εργασίας. Πολλά από τα νέα έπιπλα έχουν δυνατότητα μετακίνησης επιτρέποντας μερική μεταβολή της τοποθέτησής τους στο χώρο. Σημαντικό στοιχείο της ανακαίνισης αποτέλεσε ο φωτισμός. Χρησιμοποιήθηκαν φύλλα αδιαφανούς plexiglas που τοποθετήθηκαν σε αιωρούμενα ξύλινα πλαίσια. Με την χρήση διαφορετικών χρωμάτων διαφοροποιήθηκαν οι χώροι κίνησης από τις εργασιακές υποενότητες. 

Κύριος του Έργου : KOM37-Αρχιτέκτονες
Τοποθεσία : Αθήνα
Μελέτη : 2007
Κατασκευή : 2007
Στάδιο μελέτης : Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
×