Διαμόρφωση παιδικού δωματίου

Διαμόρφωση παιδικού δωματίου

Το δωμάτιο έχει επιφάνεια περίπου 13,50 μ2 και καθαρό ύψος από το δάπεδο έως την οροφή 2,50 μ. Η επιφάνειά του είναι σχετικά μικρή καθώς χρησιμοποιείται από δύο παιδιά. Ο στόχος ήταν η εξασφάλιση δύο θέσεων διαβάσματος και ύπνου καθώς και η βέλτιστη διάταξη για την υλοποίηση ερμαρίων αποθήκευσης και ραφιών βιβλιοθήκης. Μελετήθηκαν δύο διαφορετικές κατασκευές. Η μία αφορά μία διώροφη κουκέτα με μία ντουλάπα. Τα δύο προσκεφάλια είναι τοποθετημένα αντίρροπα κάτι που εξυπηρετεί καλύτερα την πρόσβαση μέσω της σκάλας στην επάνω θέση ύπνου. Καθώς δεν υπάρχει στο δωμάτιο άλλη περιοχή αποθήκευσης επιχειρήθηκε η μέγιστη εκμετάλλευση της ντουλάπας με μία πολλαπλότητα υποδιαιρέσεων που βοηθάει ταυτόχρονα και στον επιμερισμό των αντικειμένων. Η δεύτερη κατασκευή αναπτύσσεται σε όλη την επιφάνεια του απέναντι τοίχου. Αφορά δύο γραφεία διαβάσματος και μία βιβλιοθήκη. Οι θέσεις διαβάσματος είναι συμμετρικές περιλαμβάνουν από ένα πάγκο και μία συρταριέρα. Στην υπόλοιπη επιφάνεια του τοίχου κατασκευάζεται η βιβλιοθήκη.

Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
Τοποθεσία : Αθήνα
Μελέτη : 2018
Στάδιο μελέτης : Μελέτη εφαρμογής
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς
×