Διαμόρφωση παιδικού δωματίου

Διαμόρφωση παιδικού δωματίου

Ένα παιδικό δωμάτιο επιφάνειας 12 μ2 οργανώθηκε με στόχο την μεγέθυνση της επιφάνειας παιχνιδιού, διασφαλίζοντας παράλληλα ικανοποιητικό χώρο για το διάβασμα και τον ύπνο. Το κίτρινο υποβρύχιο, ένα υπερυψωμένο κρεβάτι, αγκυρώθηκε στους πλευρικούς τοίχους. Βρίσκεται μέσα στον «βυθό», περιτριγυρίζεται από ψάρια και μέδουσες και ένα απειλητικό "κράκεν" προσπαθεί να το πιάσει με τα πλοκάμια του. Στο δωμάτιο υλοποιήθηκε μία νέα διαδρομή ανόδου προς το υπερυψωμένο κρεβάτι. Το πρώτο τμήμα της σκάλας είναι κινητό και οδηγεί στην ενδιάμεση στάθμη, στον πάγκο του γραφείου. Ο τοίχος απέναντι από τον «βυθό» διαμορφώθηκε σε μαυροπίνακα, μία μεταβλητού και εφήμερου περιεχομένου επιφάνεια για χρήση από το παιδί. Η διαμόρφωση συμπληρώθηκε με μία μικρή κρεμαστή βιβλιοθήκη και συρταριέρες κάτω από τον πάγκο.

Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
Τοποθεσία : Αθήνα
Μελέτη : 2017
Κατασκευή : 2017
Στάδιο μελέτης : Μελέτη εφαρμογής, Επιστασία
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης
×