Διαμόρφωση μικρού γραφείου

Διαμόρφωση μικρού γραφείου

Σε ένα μικρό δωμάτιο, ενός διαμερίσματος, μελετήθηκε ένα έπιπλο γραφείου. Στην μία πλευρά του χώρου προβλέπεται ένας γραμμικός πάγκος εργασίας. Ταυτόχρονα στις υπόλοιπες επιφάνειες αναπτύσσονται ράφια βιβλιοθήκης και ερμάρια αποθήκευσης. Για την υλοποίηση του  πάγκου χρησιμοποιείται μασίφ συγκολλητή ξυλεία πάχους 3 εκ. Σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της βιβλιοθήκης και των ερμαρίων χρησιμοποιείται επενδεδυμένο mdf πάχους 2 εκ.

Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
Τοποθεσία : Αθήνα
Μελέτη : 2018
Στάδιο μελέτης : Μελέτη εφαρμογής
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς
×