Παντοπωλείο

Παντοπωλείο

Το παντοπωλείο διαμορφώθηκε σε ισόγειο χώρο κτιρίου και έχει συνολική επιφάνεια 85 μ2. Η γωνιακή θέση του καταστήματος έδωσε τη δυνατότητα ευκολότερης προβολής  των προϊόντων. Ο εσωτερικός χώρος είναι ενιαίος. Η τοποθέτηση των ξύλινων πάγκων οργανώνει τις βασικές πορείες, καθώς όμως μπορούν να μετακινηθούν εύκολα υπάρχει η δυνατότητα αναδιάταξης του χώρου. Στο βάθος του καταστήματος μία ξύλινη κατασκευή που αποτελείται από τάβλες και δοκούς διαχωρίζει τον κεντρικό χώρο από τους χώρους αποθήκευσης.

Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
Τοποθεσία : Νέος Κόσμος, Αθήνα
Μελέτη : 2010
Κατασκευή : 2010
Στάδιο μελέτης : Οριστική μελέτη
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης

×