Χρονολόγιο Έργων

 • Παντοπωλείο

  Παντοπωλείο

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Νέος Κόσμος, Αθήνα
  Μελέτη : 2010
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης