Χρονολόγιο Έργων

 • Αποκατάσταση Παρθεναγωγείου κοινότητας Πτερούντας Λέσβου

  Αποκατάσταση Παρθεναγωγείου κοινότητας Πτερούντας Λέσβου

  Κύριος του Έργου : Κοινότητα Πτερούντας
  Τοποθεσία : Πτερούντα Λέσβου
  Μελέτη : 1996
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης