Βόρεια πτέρυγα Ι.Μ.Βατοπεδίου

Βόρεια πτέρυγα Ι.Μ.Βατοπεδίου

Η πτέρυγα έχει πέντε επίπεδα και συνολική επιφάνεια 3000 μ2. περίπου. Είχε καταστραφεί από πυρκαγιά το 1967 και αποκαταστάθηκε πλήρως  από τον Π.Μυλωνά το 1968. Από τότε έγιναν αρκετές επεμβάσεις σε διάφορα σημεία της (μαγειρείο, σκευοφυλάκιο, μουσείο, κλιμακοστάσιο). Η αποτύπωση κάλυψε το κενό του σχεδιαστικού υποβάθρου σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση και την παθολογία του κτιρίου. Τα στοιχεία που αποτυπώθηκαν (αποκλίσεις από την κατακόρυφο, διαβρώσεις, ρηγματώσεις) είναι σημαντικά, για να προχωρήσουν οι επόμενες επεμβάσεις αποκατάστασης και αναδιαρρύθμισης της πτέρυγας.


Κύριος του Έργου : Ι.Μ.Βατοπεδίου
Τοποθεσία : ΄Αγιον  Όρος
Μελέτη : 2001
Στάδιο μελέτης : Αποτύπωση, Παθολογία
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης
Συνεργασία με γραφείο : Πέτρος και Μαρίνα Κουφοπούλου
Στατική μελέτη : Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
×