Μελέτη - Πλαίσιο για την αναβάθμιση οικισμού στα πλαίσια της δράσης 1.4.2. στης περιοχές εφαρμογής της κ.π. leader+

Μελέτη - Πλαίσιο για την αναβάθμιση οικισμού στα πλαίσια της δράσης 1.4.2. στης περιοχές εφαρμογής της κ.π. leader+

Το Νεοχώρι είναι ένα χωριό απλωμένο σε μια πλαγιά δυτικά της λίμνης  Πλαστήρα. Αποτελείται από πολλές γειτονιές (μαχαλάδες) και έχει μοναδική θέα προς την λίμνη. Η μελέτη πλαίσιο για την αναβάθμιση του οικισμού, έγινε σύμφωνα με τη δράση 1.4.2.1 με τίτλο «Οικιστική αναβάθμιση περιοχών (οικισμών, γειτονιών κ.λ.π.) με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης», η οποία έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής σύμφωνα με την κοινοτική πρωτοβουλία Leader+. Αντικείμενο της α' φάσης ήταν η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, ώστε να εντοπιστούν τα αξιόλογα σημεία αλλά και τα προβλήματα του οικισμού, για να μπορέσουν να ιεραρχηθούν και να χωροθετηθούν οι παρεμβάσεις που αναπτύσσονται στη δεύτερη φάση της μελέτης. Η δεύτερη φάση περιλάμβανε τις προτάσεις, τις αναγκαίες ενέργειες, τις αναλυτικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό των προτεινόμενων έργων για την αναβάθμιση του οικισμού του Νεοχωρίου.

Κύριος του Έργου : ΑΝ.ΚΑ.
Τοποθεσία : Νεοχώρι Καρδίτσας
Μελέτη : 2004
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Αντώνης Κρασάς
Συνεργασία με Γραφείο : Β.Ιωάννου-Αναστασίου
×