Μελέτη - Πλαίσιο για την αναβάθμιση οικισμού στα πλαίσια της δράσης 1.4.2. στης περιοχές εφαρμογής της κ.π. leader+

Μελέτη - Πλαίσιο για την αναβάθμιση οικισμού στα πλαίσια της δράσης 1.4.2. στης περιοχές εφαρμογής της κ.π. leader+

Η Καστανιά είναι ορεινός οικισμός των Αγράφων με υψόμετρο 850μ. Bρίσκεται Ν.Α. της λίμνης Πλαστήρα και σε μικρή απόσταση από το φράγμα του Μέγδοβα. Απέχει 25 χλμ. από Καρδίτσα. Η μελέτη πλαίσιο για την αναβάθμιση του οικισμού, έγινε σύμφωνα με τη δράση 1.4.2.1 με τίτλο «Οικιστική αναβάθμιση περιοχών (οικισμών, γειτονιών κ.λ.π.) με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, σε εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης», η οποία είχε ως στόχο την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής σύμφωνα με την κοινοτική πρωτοβουλία Leader+. Αντικείμενο της α' φάσης ήταν η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης,  ώστε να εντοπιστούν τα αξιόλογα σημεία αλλά και τα προβλήματα του οικισμού, για να μπορέσουν να ιεραρχηθούν και να χωροθετηθούν οι παρεμβάσεις. Η δεύτερη φάση περιλάμβανε τις προτάσεις, τις αναγκαίες ενέργειες, τις αναλυτικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό των προτεινόμενων έργων για την αναβάθμιση του οικισμού της Καστανιάς. Η πρόταση αναπτύχθηκε σε δύο κατηγορίες επεμβάσεων, στις επεμβάσεις στο δημόσιο χώρο και στις επεμβάσεις στα κτίρια.

Κύριος του Έργου : ΑΝ.ΚΑ.
Τοποθεσία : Καστανιά Καρδίτσας
Μελέτη : 2003
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Αντώνης Κρασάς
Συνεργασία με Γραφείο : Β.Ιωάννου-Αναστασίου
×