Μετατροπή αποθήκης σε κινηματοθέατρο

Μετατροπή αποθήκης σε κινηματοθέατρο

Η παρούσα πρόταση αναφέρεται στην μελέτη επανάχρησης υφιστάμενης αποθήκης για τη δημιουργία κινηματοθεάτρου στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτής. Το οικόπεδο της αποθήκης έχει έκταση 3.000 μ2, και βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του οικισμού. Βασική επιλογή της πρότασης ήταν η άρτια λειτουργική οργάνωση του για την άνετη, ευχάριστη και ασφαλή χρήση του. Διαμορφώθηκε μια διάταξη κινηματογράφου - θεάτρου με σκοπό την ισότιμη και βέλτιστη εξυπηρέτηση και των δύο λειτουργιών για τον μέγιστο αριθμό θεατών. Για το σκοπό αυτό  ακολουθείται γραμμική παράλληλη διάταξη των καθισμάτων και υπερύψωση της σκηνής. Η κύρια είσοδος διατηρείται στην υφιστάμενη θέση στην ΒΑ γωνία του κτιρίου. Στην αντίστοιχη πλευρά του οικοπέδου δημιουργούνται χώροι συνεύρεσης και στάσεις σε μορφή πλατείας. Η κύρια πρόσβαση ξεκινά από την αντίστοιχη ΒΑ γωνία του οικοπέδου και μέσω πλατωμάτων, φυτεύσεων και χώρων στάσης που ακολουθούν το πολυγωνικό σχήμα του οικοπέδου καταλήγει στην είσοδο του κτιρίου. Επιδιώχθηκε η άμεση σχέση επικοινωνίας και λειτουργίας, του εσωτερικού χώρου συνεύρεσης  με τον εξωτερικό υπαίθριο χώρο. Η σηματοδότηση της νέας λειτουργίας με την αναδιαμόρφωση των όψεων του υφιστάμενου κτιρίου υλοποιήθηκε με την επένδυση μιας ανυψωμένης ζώνης περιμετρικά του κτιρίου με ιδιαίτερη προσαρμογή στις εισόδους - προσβάσεις και την βαφή του κελύφους του κτιριακού όγκου με έντονο χρωματισμό ειδικής βαφής.

Κύριος του Έργου : Δήμος Γαργαλιάνων
Τοποθεσία : Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας
Μελέτη : 2009
Στάδιο μελέτης : Αποτύπωση, Οριστική μελέτη, μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς, Σοφία Γκαρμπούνη
Τοπογραφική μελέτη : Απόστολος Τζάκος
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη : Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου
Φωτοτεχνική μελέτη : Diathlasis Architectural Lighting
×