Προσθήκη ορόφου σε κατοικία

Προσθήκη ορόφου σε κατοικία

Η μελέτη αποτελεί επέμβαση σε υπάρχον κτίριο του 1958 και προσθήκη ενός ορόφου. Το υπάρχον κτίριο βρίσκεται στην Νέα Σμύρνη, στη διασταύρωση των οδών Κιουπετζόγλου και Ακροπόλεως. Προβλέπονταν η καθ’ ύψος ανάπτυξη του κτιρίου με την προσθήκη κατοικίας 80 μ2. Οι κοινόχρηστοι χώροι του σπιτιού διατάσσονται σε σχήμα Γ περικλείοντας έναν ημιυπαίθριο χώρο, ενώ οι ιδιωτικοί χώροι, το υπνοδωμάτιο και το λουτρό αναπτύσσονται παράλληλα στον άξονα της εισόδου, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε ανεξάρτητο υπαίθριο χώρο. Εκτός της προσθήκης του νέου ορόφου προτάθηκε παράλληλα και η μορφολογική ενοποίηση του υφιστάμενου κτιρίου. ΄Ενα ξύλινο πέτασμα οριοθετεί έναν διώροφο ημιδιάτρητο κύβο και καλύπτει τους ημιυπαίθριους χώρους των κατοικιών του α΄ και β΄ ορόφου. Στην στάθμη του ισογείου οργανώνονται οι πινακίδες των καταστημάτων σε μια οριζόντια ζώνη πάνω από τα ανοίγματα και στους υφιστάμενους εξώστες αλλάζουν στα κιγκλιδώματα σύμφωνα με νέο σχέδιο.

Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
Τοποθεσία : Νέα Σμύρνη
Μελέτη : 2006
Στάδιο μελέτης : Οριστική μελέτη
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
Τοπογραφική μελέτη : Αγγελική Μαρίνου
Στατική μελέτη : Κώστας Αντωνόπουλος
×