Παραθεριστική κατοικία

Παραθεριστική κατοικία

Το οικόπεδο της παραθεριστικής κατοικίας βρίσκεται στην περιοχή Παλαιόπυργος της Αίγινας σε μικρή απόσταση από τον παραλιακό δρόμο. Είναι  σχεδόν ορθογώνιο χωρίς ιδιαίτερη κλίση. Η πρόσβαση των πεζών και ων αυτοκινήτων γίνεται από δύο διαφορετικές εισόδους. Η συνολική επιφάνεια της κατοικίας είναι 160 μ2. Ο βασικός διώροφος όγκος της στεγάζεται με δίριχτη στέγη και τοποθετείται στον άξονα Β-Ν. Οι κοινόχρηστοι χώροι βρίσκονται στο ισόγειο. Τμήμα του ισογείου λειτουργεί ως ξενώνας φιλοξενίας και έχει ανεξάρτητη πρόσβαση από την αυλή.

Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
Τοποθεσία : Αίγινα
Μελέτη : 2011
Στάδιο μελέτης : Οριστική μελέτη
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
Στατική μελέτη : Κώστας Αντωνόπουλος
×