Βιομηχανικό κτίριο κατασκευής μηχανημάτων μεταλλουργίας

Βιομηχανικό κτίριο κατασκευής μηχανημάτων μεταλλουργίας

Η μετεγκατάσταση του εργοστασίου έγινε σταδιακά. Το σύνολο των εγκαταστάσεων ολοκληρώθηκε σε τρία στάδια το 2008. Aντικείμενο της μελέτης ήταν η προσθήκη κτιρίου σε ήδη υπάρχον εργοστάσιο της εταιρείας Γκιζελής Α.Ε. To προστιθέμενο κτίριο επιφάνειας 2.600 μ2 διπλασίασε την μονάδα παραγωγής και περιλαμβάνει και τους γραφειακούς χώρους της εταιρείας. Η προσθήκη λειτούργησε ενοποιητικά σε σχέση με το ήδη υπάρχον κτίριο όχι μόνο στην μονάδα παραγωγής αλλά κυρίως στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου που αναμορφώθηκαν σημαντικά. H νέα πλαγιοκάλυψη, σε μικρή απόσταση από την υπάρχουσα, επεκτείνεται στο υπάρχον κτίριο και ολοκληρώνει τον ορθογώνιο όγκο αυτού. Το γραμμικό στέγαστρο της δυτικής όψης σηματοδοτεί τις εισόδους στους χώρους εργασίας.  Ζητούμενο της επέμβασης είναι  η προβολή τόσο του κτιρίου όσο και της δραστηριότητας της εταιρείας που φιλοξενεί. Εκτός της επίλυσης του κτιρίου αντικείμενο της μελέτης ήταν και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτού (προσβάσεις, πορείες αυτοκινήτων, χώροι στάσης, φύτευση).

Κύριος του Έργου : Γκιζελής Α.Ε.
Τοποθεσία : Σχηματάρι Αττικής
Μελέτη : 2006
Κατασκευή : 2008
Στάδιο μελέτης : Οριστική μελέτη
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
×