Αποκατάσταση και επανάχρηση του Πύργου Ροίδη και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

Αποκατάσταση και επανάχρηση του Πύργου Ροίδη και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

Το αρχοντικό ανήκε στην οικογένεια Ροΐδη και βρίσκεται στη συνοικία Παναγιάς της Συριώτισσας, στον Κάμπο της Χίου. Το σημερινό περιβόλι είναι συνολικής έκτασης 14.450 μ2. Περιλαμβάνει το αρχοντικό  με αυλόπορτα προς το βορειοδυτικό τμήμα του, δύο μάγγανα, δύο στέρνες και τμήμα λιθοδομής παλαιότερου κτιρίου. Το αρχοντικό στην σημερινή του μορφή αναπτύσσεται σε δύο στάθμες. Ακολουθείται η τυπική οργάνωση που συναντάμε στα περισσότερα αρχοντικά του Κάμπου. Το μέτωπο στο δρόμο διαμορφώνεται με ψηλούς μαντρότοιχους, τη μια πλευρά του κτιρίου και την μεγάλη τοξωτή αυλόθυρα  που αποτελεί και την είσοδο στην αυλή. Γύρω από την αυλή διατάσσονται η κατοικία, ο μάγγανος με τη στέρνα καθώς και η πρόσβαση προς το περιβόλι. Το τσαρδί, ανοιχτός προθάλαμος προς το δωμάτιο υποδοχής του ορόφου, αποτελούσε ζωντανό χώρο κατά τους θερινούς μήνες. Η θέση του σημαίνεται στην πρόσοψη με πρόβολο στηριζόμενο σε φουρούσια που δίνει τη δυνατότητα καλύτερης θέας προς το δρόμο. Οι χώροι του ισογείου είχανε βοηθητικές χρήσεις. Οι χρήσεις αυτές μπορούσαν να είναι αποθηκευτικές, βιοτεχνικής δραστηριότητας ή παραμονής του προσωπικού. Η πρόσβαση στους χώρους αυτούς είναι εξωτερική. Σκοπός της μελέτης είναι η αποκατάσταση του υφιστάμενου πύργου στην βόρεια πλευρά η ανακατασκευή του πύργου της νότιας πλευράς και η μετατροπή τους σε ένα ενιαίο τουριστικό κατάλυμα. Μαζί με τα κυρίως κτίρια θα γίνει ανακατασκευή του κτίσματος του στάβλου, αποκατάσταση του μάγγανου, της στέρνας, της αυλόθυρας και της πύλης προς το περιβόλι για κάθε έναν από τους δύο πύργους, που αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά των αρχοντικών του Κάμπου. Ειδικότερα για τον δεύτερο πύργο από τον οποίο διατηρείται τμήμα της βορειοδυτικής όψης, χαμηλό τμήμα της νοτιοανατολικής πλευράς καθώς και τα περιγράμματα των θεμελίων, ακολουθείται η μέθοδος της συγκριτικής αναστύλωσης.  

Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
Τοποθεσία : Κάμπος Χίου
Μελέτη : 2006
Στάδιο μελέτης : Αποτύπωση, Οριστική μελέτη, μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
Τοπογραφική μελέτη : Απόστολος Τζάκος
Στατική μελέτη : Κώστας Τουμπακάρης
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη : Η-Μ Σχεδιασμός Ε.Ε.
×