Αποκατάσταση παλαιού καμινιού

Αποκατάσταση παλαιού καμινιού

Το κτίριο του Καμινιού βρίσκεται στην Πετρούπολη, στα όρια του δήμου προς το Ποικίλο όρος. Η εγκατάσταση του καμινιού, του σπαστήρα και του λατομείου αποτέλεσαν μία ενότητα για την κατεργασία και παραγωγή οικοδομικών υλικών (άμμο, χαλίκι, ασβέστη και τούβλα). Η περιοχή αυτή σήμερα αποτελεί ένα υπερτοπικό κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αναψυχής. Η ασβεστοκάμινος αποτελεί ένα από τα λίγα σωζόμενα καμίνια συνεχούς καύσης τύπου Hoffmann. Ιδιοκτήτες του ήταν δύο έλληνες από την Κρήτη ονομαζόμενοι Τσιδάκης και Μιχαλάκης. Οι ίδιοι ήταν ιδιοκτήτες και της ασβεστοκαμίνου του Γαλατσίου για την οποία είναι γνωστό ότι κατασκευάστηκε το 1933 από γερμανό μηχανικό και έλληνες τεχνίτες από τη Δράμα. Η λειτουργία του καμινιού χωρίζεται σε δύο περιόδους σε σχέση με το είδος της πρώτης ύλης της καύσης. Στην πρώτη περίοδο χρησιμοποιούσαν κάρβουνο το οποίο οι θερμαστές έριχναν από το δώμα μέσω των οπών τροφοδοσίας (φουγαράκια). Μετά το 1958 το κάρβουνο αντικαταστάθηκε από το πετρέλαιο. Τα «δωμάτια» στα οποία γίνονταν η καύση τροφοδοτούνταν πλέον με καυτό πετρέλαιο μέσω εγχυτήρων (μπεκ) που εισχωρούσαν στις τρύπες. Γύρω στο 1970 το καμίνι έπαψε να λειτουργεί. Το καμίνι είναι ένα βιομηχανικό κτίριο - μηχανή. Η μορφή και το σχήμα του ανταποκρίνονται στον τρόπο λειτουργίας του και στην παραγωγική δραστηριότητά του. Έχει κάτοψη ορθογώνια με ημικυκλικές απολήξεις στις μικρές πλευρές του και δεκατέσσερα τοξωτά ανοίγματα που αντιστοιχούν στα υπόγεια κανάλια αέρα και στις καμπάνες του κεντρικού αγωγού αέρα. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 16,70x40,20. Είναι συμμετρικό ως προς τον κατά μήκος και κατά πλάτος άξονα. Η καμινάδα βρίσκεται πάνω στον κατά μήκος άξονα, νοτιοδυτικά του καμινιού και επικοινωνεί με αυτό μέσω υπόγειου αγωγού αέρα. Το κτίριο πάσχει από σημαντικά δομικά προβλήματα. Στην πρόταση αποκατάστασης ανακατασκευάζονται τα τμήματα που έχουν καταρρεύσει, ενισχύεται η τοιχοποιία και τοποθετείται στο δώμα νέο στέγαστρο η μορφή του οποίου παραπέμπει σε παλαιότερα παραδείγματα καμινιών αυτού του τύπου. Στο εσωτερικό του καμινιού εγκαθίσταται έκθεση με θέμα την ιστορία της εξόρυξης της πέτρας στην περιοχή.

Κύριος του Έργου : Α.Σ.Δ.Α.
Τοποθεσία : Πετρούπολη
Μελέτη : 2003
Στάδιο μελέτης : Αποτύπωση, Οριστική μελέτη, μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Αντώνης Κρασάς
Συνεργασία με γραφείο : Δ.Βασιλόπουλος  & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
Στατική μελέτη : Γιάννης Κουκουλίδης
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη : Διονύσης Κοντόνης
Φυτοτεχνική μελέτη : Δήμητρα Σολιδάκη

×