Ανάπλαση του πλατώματος Αγ.Νικολάου

Ανάπλαση του πλατώματος Αγ.Νικολάου

Το πλάτωμα βρίσκεται στην περιοχή γύρω από τον ναό του Αγ. Νικολάου στην πόλη των Γαργαλιάνων. Χαρακτηρίζεται από  το ακανόνιστο  σχήμα που ακολουθεί τις υψομετρικές διακυμάνσεις της περιοχής και περιβάλλεται από ιδιωτικές κατοικίες και οικόπεδα δυτικά και ανατολικά, από την δημοτική οδό Καποδιστρίου νότια, ενώ βόρεια συναντά το οικοσύστημα του ρέματος. Βασική συνθετική χειρονομία της πρότασης αποτέλεσε η ενοποίηση των προαναφερθέντων υποπεριοχών. Πεζοδρομήθηκε ο χώρος γύρω από το κτίσμα της εκκλησίας και επαναπροσδιορίστηκαν τα όρια με χαράξεις ελαφριάς καμπυλότητας. Η πορεία του αυτοκινήτου ορίστηκε με λίθινα τοιχία που ακολουθούν τις ευθύγραμμες και καμπυλόσχημες χαράξεις της μελέτης και με φυτεμένα παρτέρια. Στο ίχνος των καμπυλόσχημων χαράξεων, στην νοτιοανατολική παρειά του πλατώματος, προβλέπονταν υψηλή φύτευση για την δημιουργία οπτικού φράγματος και το διαχωρισμό των διαφορετικών λειτουργικών ενοτήτων. Σε χώρους όπου τα δένδρα προσφέρουν πυκνό σκιασμό δημιουργήθηκαν περιοχές με καθιστικά. Καθιστικά τοποθετήθηκαν επίσης πίσω από τον ναό σε σημείο με ενδιαφέρουσες οπτικές φυγές. Η υπερυψωμένη επιφάνεια προσφέρεται σαν εξέδρα-βήμα για τελετές δρώμενων θρησκευτικού αλλά και πολιτιστικού χαρακτήρα. Aπό την επαναχάραξη του οδοστρώματος της οδού Καποδιστρίου εξασφαλίστηκε ικανή επιφάνεια για την δημιουργία μίας παιδικής χαράς για παιδιά από δύο έως δέκα ετών. Μια ζώνη πεζοδρόμου διαχωρίζει την παιδική χαρά από τις γειτονικές κατοικίες.

Κύριος του Έργου : Δήμος Γαργαλιάνων
Τοποθεσία : Γαργαλιάνοι Μεσσηνίας
Μελέτη : 2005
Κατασκευή : 2008
Στάδιο μελέτης : Οριστική μελέτη, μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
Τοπογραφική μελέτη : Νίκος Καμπύλης
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη : Χρήστος Σιμιτόπουλος
Φυτοτεχνική μελέτη : Κατερίνα Γκόλτσιου
×