Ανάπλαση πλατείας

Ανάπλαση πλατείας

Η παρούσα μελέτη αφορά στη διαμόρφωση της πλατείας του οικισμού Τραγάνας στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Κυρίαρχο μέλημα της πρότασης ήταν η σύνδεση και η οργάνωση των υποπεριοχών της πλατείας σ’ ένα ενιαίο σύνολο υπαίθριου χώρου. Κατά τον επανασχεδιασμό αναδείχθηκαν τα ενδιαφέροντα στοιχεία του χώρου, αναβαθμίστηκε αισθητικά και απέκτησε τον αναγκαίο αστικό εξοπλισμό. Ο επαναπροσδιορισμός των ορίων με χαράξεις ελαφριάς καμπυλότητας οριοθέτησε ένα διευρυμένο υπαίθριο χώρο εκτόνωσης και ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων. Οι χαράξεις αυτές οργάνωσαν την περιοχή προσδίδοντας μια αίσθηση ροής και ενοποίησης σε όλη την σύνθεση. Η πορεία των διερχόμενων αυτοκινήτων οριοθετήθηκε με κολωνάκια αποτρέποντάς τα έτσι να εισχωρούν σε περιοχές που δόθηκαν αποκλειστικά στους πεζούς.

Κύριος του Έργου : Δήμος Γαργαλιάνων
Τοποθεσία : Τραγάνα Μεσσηνίας
Μελέτη : 2005
Κατασκευή : 2006
Στάδιο μελέτης : Οριστική μελέτη, μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
Τοπογραφική μελέτη : Νίκος Καμπύλης
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη : Χρήστος Σιμιτόπουλος
Φυτοτεχνική μελέτη : Κατερίνα Γκόλτσιου
×