Κτίριο πολλαπλών χρήσεων

Κτίριο πολλαπλών χρήσεων

Το οικόπεδο βρίσκεται στην συμβολή της πλατείας Παπανδρέου και της οδού Ακρωτηρίου στην Πάτρα. Το υπέργειο τμήμα του κτιρίου αναπτύσσεται σε τέσσερεις (με την ισόγεια) στάθμες και έχει συνολική επιφάνεια 2000 μ2. Το υπόγειο τμήμα του κτιρίου αναπτύσσεται σε τέσσερεις επίσης στάθμες και έχει 85 θέσεις στάθμευσης. Στον ισόγειο όροφο προβλέπονταν εμπορικά καταστήματα, στον δεύτερο και τρίτο όροφο γραφειακοί χώροι και στον τελευταίο υπαίθριος κινηματογράφος. Το μη ορισμένο σχήμα του οικοπέδου οδήγησε στο σχεδιασμό ενός κτιρίου  που αποτελείται από δύο ορθογωνικούς όγκους. Ο ένας αναπτύσσεται παράλληλα με την οικοδομική γραμμή και ο άλλος με το όριο γειτονικής ιδιοκτησίας. Στην σύνδεση των δύο όγκων βρίσκεται η πύλη-πέρασμα προς τον εσωτερικό ακάλυπτο χώρο από όπου γίνεται η πρόσβαση στα δύο κλιμακοστάσια. Ο μεταλλικός φέρων οργανισμός αποκαλύπτεται σημειακά και συμπληρώνεται με μεταλλικούς προβόλους. Στον επιμήκη ορθογωνικό όγκο αναπτύσσονται γραμμικά ανοίγματα, ενώ τα αντίστοιχα στον μικρότερο τοποθετούνται στις εσοχές των ημιυπαιθρίων χώρων.

Κύριος του Έργου : Φυγόνκεντρος Ε.Π.Ε.
Τοποθεσία : Πάτρα
Μελέτη : 2005
Στάδιο μελέτης : Οριστική μελέτη
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
Στατική μελέτη : Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος
×