Ανάπλαση δημόσιου χώρου και διαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

Ανάπλαση δημόσιου χώρου και διαμόρφωση φυσικού παιχνιδότοπου

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η ανάπλαση τμήματος του Ο.Τ.64 που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της κεντρικής πλατείας της κοινότητας των Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών. Η περιοχή αυτή θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την κοινότητα των Θρακομακεδόνων. Η παρούσα μελέτη δίνει την ευκαιρία μίας εξελισσόμενης παρέμβασης με στόχο την ενσωμάτωση όλων των ελεύθερων δημόσιων χώρων που περιβάλλουν την κεντρική πλατεία. Βασικά εργαλεία αυτής της εξελισσόμενης ανάπλασης είναι :
  • ο ανασχεδιασμός του τοπικού οδικού δικτύου στις αναγκαίες κυκλοφοριακές διαστάσεις,
  • η εξασφάλιση επιπλέον επιφανειών για πεζούς, ποδήλατα, πράσινο και αστικό εξοπλισμό,
  • η οργάνωση της παρόδιας στάθμευσης στα ελάχιστα απαραίτητα όρια με ταυτόχρονη εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού αριθμού θέσεων,
  • η ορθή εφαρμογή των προδιαγραφών για την προσβασιμότητα των Α.μ.Ε.Α.
  • η τυποποίηση του αστικού εξοπλισμού και η σταδιακή κατάργηση της πολυμορφίας του,
  • η δημιουργία ενός βασικού τοπικού ποδηλατικού δικτύου.
Στο κέντρο της υπό ανάπλαση περιοχής εντάσσεται ένας πρότυπος «φυσικός παιχνιδότοπος» (natural playground), που θα απευθύνεται τόσο στους κατοίκους της κοινότητας Θρακομακεδόνων όσο και σε αυτούς όμορων περιοχών. Ο εξοπλισμός του θα αφορά την δεύτερη ηλικιακή ομάδα παιδιών (από 6 έως 12 ετών), καθώς θα λειτουργήσει συμπληρωματικά σε αυτόν που ήδη βρίσκεται εντός της πλατείας Αριστοτέλους και είναι εξοπλισμένος με όργανα για την πρώτη ηλικιακή ομάδα παιδιών.

Κύριος του Έργου : Δήμος Αχαρνών
Τοποθεσία : Ο.Τ. 84 επί της πλατείας Αριστοτέλους στους Θρακομακεδόνες
Μελέτη : 2021
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς, Άννα Πετράκη, Όλγα Παλαιολόγου
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη : Η-Μ Σχεδιασμός Ε.Ε.
Φυτοτεχνική μελέτη : Κατερίνα Γκόλτσιου
×