Πολιτιστικό κέντρο “Γ.Μαυρόπουλος”

Πολιτιστικό κέντρο “Γ.Μαυρόπουλος”

Το οικόπεδο στο οποίο διενεργήθηκε ο διαγωνισμός βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή των «Ελαιώνων» του Δήμου Πυλαίας, στη Θεσσαλονίκη. Η κτιριακή μάζα της πρότασης, αποτελείται από δύο επί μέρους όγκους που ενοποιούνται σχηματικά με ένα διάδρομο εν δυνάμει στεγασμένο, ο οποίος «γράφει» τόσο στο δάπεδο όσο και στην τρίτη διάσταση δημιουργώντας την αίσθηση της ενότητας. Η άναρχη χωροθέτηση των υφιστάμενων δέντρων οδήγησε σε πολυγωνικές μορφές στην κάτοψη και σε πρισματικά ακανόνιστα σχήματα  στην τρίτη διάσταση. Προσπαθώντας να υπερνικήσουμε αυτή την ιδιοτροπία του οικοπέδου και να τη μετατρέψουμε σε συνθετικό εργαλείο χρησιμοποιήσαμε την χάραξη που προέκυψε από τους δασικούς περιορισμούς απαντώντας  και συμπεριφερόμενοι με τον ίδιο τρόπο σε έναν εξίσου άναρχο περιβάλλοντα χώρο. Μέσα στην πολυμορφία των σχημάτων καταφέραμε να εντοπίσουμε κάποιες σημαντικές χαράξεις, να τις ανάγουμε στον βασικό μας κάναβο και να ορίσουμε έτσι ορθογωνικότητες και κανονικά πολύεδρα. Αυτές περνάνε και στα δύο κτίρια δημιουργώντας ενιαίο πλέγμα στη σύνθεση. Η ακανόνιστη πολυγωνική γραμμή που σχηματίστηκε από τους περιμετρικούς κορμούς των δέντρων επαναλαμβάνεται και στην κτιριακή σύνθεση με την τοποθέτηση των υποστυλωμάτων. Οι χαράξεις αυτές, είναι ανεπαίσθητες και διακριτικές στην επαφή τους με τη δασική έκταση και γίνονται πιο έντονες, αποκτούν διάσταση και σηματοδοτούνται με διαφορετικά υλικά όταν αναφέρονται άμεσα στην κτιριακή σύνθεση. Η ενιαία δαπεδόστρωση αποσαφηνίζει το επίπεδο της απρόσκοπτης κίνησης των πεζών ακόμα και στην περίπτωση της αλληλοτομίας της με την κίνηση των αυτοκινήτων. Ένα δεύτερο στοιχείο που λειτουργεί ενοποιητικά στη σύνθεση είναι το πράσινο. Η φύτευση διατηρείται και εμπλουτίζεται για λόγους πρακτικούς, σκίαση, αλλά και για την οριοθέτηση του χώρου σε άμεσο συσχετισμό με τις χαράξεις.

Α΄ Εξαγορά σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό
Κύριος του Έργου : Δήμος Πυλαίας
Τοποθεσία : Πυλαία
Μελέτη : 2002
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Ιουλία Δρούγα, Εύη Δημητρακοπούλου, Νατάσσα Φουσκοκολάκη
Στατική μελέτη : Δημήτρης Γιαννούλος
Ενεργειακή μελέτη : Κωνσταντίνα Παπακωνσταντίνου
Φυτοτεχνική μελέτη : Κατερίνα Γκόλτσιου

×