Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κατοικίας

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κατοικίας

Η μελέτη αφορά την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου μίας κατοικίας στην κοινότητα Πτερούντα Λέσβου. Η επιφάνεια του περιβάλλοντα χώρου είναι 250 μ2 περίπου. Ζητούμενο της διαμόρφωσης ήταν η επίλυση της υψομετρικής μετάβασης από την αυλή της κατοικίας στην συμβολή των δρόμων, στο δυτικό άκρο του οικοπέδου. Ταυτόχρονα έπρεπε να προβλεφτεί μία νέα, ανεξάρτητη, είσοδος πρόσβασης και στάθμευσης δύο οχημάτων. Η περίφραξη στο αρχικό τμήμα της υλοποιείται με αργολιθοδομή με σημειακή χρήση θραυσμένων κεραμιδιών. Στο ανώτερο τμήμα της τοποθετούνται κατακόρυφα σανίδες επί μεταλλικού σκελετού.

Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
Τοποθεσία : Πτερούντα Λέσβου
Μελέτη : 2019
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης

×