Διαμόρφωση του αύλειου χώρου του 72ου δημοτικού σχολείου "Ανδρέας Κάλβος"

Διαμόρφωση του αύλειου χώρου του 72ου δημοτικού σχολείου "Ανδρέας Κάλβος"

Αντικείμενο της μελέτης ήταν η διαμόρφωση της αυλής ενός δημοτικού σχολείου συνολικής επιφάνειας 1120 μ2. Το γραφείο μας προσφέρθηκε να βοηθήσει το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του συγκεκριμένου σχολείου στην προσπάθεια υλοποίησης μίας αυλής σύγχρονης που θα ανταποκρίνεται σε ζητήματα ασφάλειας, λειτουργικότητας, αισθητικής, βιοκλιματικής απόδοσης και εκπαιδευτικής ποιότητας. Το σχολείο αποτελείται από δύο πτέρυγες που αναπτύσσονται στη βόρεια (Επταχάλκου) και στη δυτική (Εφεστίων) πλευρά του οικοπέδου. Η κεντρική είσοδος βρίσκεται επί της οδού Ακταίου. Μία καθοδική ράμπα οδηγεί στον εσωτερικό χώρο της αυλής. Η αυλή έχει την μορφή ενός Γ εντός του οποίου εισέρχεται το κτίριο του γειτονικού νηπιαγωγείου. Αναδιαμορφώνεται η εξωτερική περίφραξη επί τη οδού Ακταίου με την χρήση κατεργασμένων και χρωματισμένων κορμών που προσομοιάζουν σε υπερμεγέθη μολύβια. Στη συνέχεια της ράμπας εισόδου, τοποθετούνται ανισόσταθμα και διαφορετικής διαμέτρου κυλινδρικά καθιστικά. Υλοποιείται μία μικρή ράμπα με γεωμετρία αντίστοιχη του νέου σχεδιασμού. Σε μία διαγώνια χάραξη, από το ένα άκρο της ράμπας προς το εσωτερικό του παρτεριού, εντάσσονται τρία δέντρα. Στο όριο της ανατολικής περίφραξης με την κατάληξη της κερκίδας τοποθετείται μία τσουλήθρα μεγάλου πλάτους. Διαμορφώνεται μία λοφώδης αγκαλιά που καλύπτει την μισή επιφάνεια της κερκίδας και καταλήγει στο τοιχίο της ράμπας καθόδου. Η επιφάνεια αυτή και το εσωτερικό της, όπου καταλήγει η τσουλήθρα, διαστρώνεται με χυτό ελαστικό δάπεδο πτώσης. Στη στάθμη του αύλειου χώρου, εσωτερικό τμήμα της αγκαλιάς, τοποθετούνται ελαστικές χρωματιστές σφαίρες διαφορετικών διαμέτρων. Στην υπόλοιπη αυλή διατηρείται η αθλητική υποδομή του γηπέδου basket, σε αρκετά σημεία της όμως «υπονομεύεται» από την αλληλοτομία της με μία χάραξη διπλού διαδρόμου στίβου. Οι δύο χρωματικές επιφάνειες (η μπλε του basket και η κεραμιδί του στίβου) περιβάλλονται από την μαύρη. Μέσα στην μαύρη επιφάνεια αποκαλύπτονται οι κορυφές ενός καννάβου που την διατρέχει, είναι οι λευκές διαφορετικής διαμέτρου βούλες. Στον περιμετρικό διάδρομο γίνεται εφαρμογή του συστήματος ακρυλικών ρητινών χρώματος κίτρινου. Οι μαύρες κατά μήκος των δύο κατευθύνσεων υποδιαιρέσεις με τα αριθμητικά ή και γραμματικά στοιχεία παραπέμπουν σε στοιχεία μέτρησης αποστάσεων. Στη συμβολή των δύο διαδρόμων υλοποιείται επιδαπέδιο σκάκι με χρωματική επεξεργασία της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Το υπόλοιπο τμήμα της κερκίδας επενδύεται με ξύλινες σανίδες. Επένδυση με σανίδες γίνεται και σε άλλες θέσεις που περιβάλλουν την αυλή και χρησιμοποιούνται ως καθιστικά.

Κύριος του Έργου : Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 72ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας "Ανδρέας Κάλβος"
Τοποθεσία : Αθήνα
Μελέτη : 2018
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης
×