Μετατροπή σε χώρο πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων του κτιρίου του Μεταξουργείου

Μετατροπή σε χώρο πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων του κτιρίου του Μεταξουργείου

Το μνημείο σχεδιασμένο αρχικά ως εμπορικό κέντρο από τον Χρ.Χάνσεν εμφανίζεται στα σχέδια της πόλης των Αθηνών από το 1834. Κατόπιν μετατράπηκε στο βιομηχανικό κτίριο του Μεταξουργείου των Αθηνών. Στις αρχές του 19ου αιώνα διαμορφώθηκε τελικά σε κατοικίες. Βρίσκεται στη γωνία των οδών Μεγ.Αλεξάνδρου και Μυλλέρου. Με την διάνοιξη της οδού Γερ­μανικού το συγκρότημα διασπάστηκε σε δύο σκέλη. Αντικείμενο του έργου είναι η μετατροπή του κτιριακού συγ­κρο­τήματος του Μεταξουργείου για την εγκατάσταση διαφόρων πολιτιστικών δραστηριο­τή­των του Δήμου Αθηναίων. Στόχος της μελέτης είναι η αποκατάσταση του κτιρίου στην μορφή που είχε την περίοδο που χρησιμοποιήθηκε ως μεταξουργείο. Η τεκμηρίωση των μορφολογικών στοιχείων της περιόδου αυτής προκύπτει από σχέδια και στοιχεία που εντοπίστηκαν κατά την σχετική αρχειακή έρευνα. Το κτίριο στο εσωτερικό του ενισχύεται και εντάσσονται σε αυτό όλοι οι αναγκαίοι χώροι της νέας χρήσης.

Συμμετοχή σε Διαγωνισμό με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή
Κύριος του Έργου : Δήμος Αθηναίων   
Τοποθεσία : Αθήνα
Μελέτη : 2005
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
Συνεργασία με γραφεία : Γούσης-Frijda-Roberts Αρχιτέκτονες, Δ.Βασιλόπουλος-Β.Καραμάλης & Στνεργάτες Ε.Ε.
Στατική μελέτη : Γαιόραμα Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη : Η-Μ Σχεδιασμός Ε.Ε.
×