Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς του 2014 σε τμήμα του λιμένα της πόλης του Αργοστολίου

Αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τους σεισμούς του 2014 σε τμήμα του λιμένα της πόλης του Αργοστολίου

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στην επιφάνεια του δαπέδου που ξεκινάει από τη Λαχαναγορά και καταλήγει στο Εμπορικό λιμάνι του Αργοστολίου. Είναι η βασική περιοχή του παραθαλάσσιου περιπάτου της πόλης και έχει μήκος περί τα 430 μ. και μέσο πλάτος 10 μ. Στο βόρειο μέρος της σταθμεύουν ιστιοπλοϊκά και τουριστικά σκάφη και στο νότιο, αλιευτικά σκάφη. Κατά την δεκαετία του 1980 έγινε η διαμόρφωση που διατηρείται έως σήμερα. Βασική συνθετική χειρονομία υπήρξε η απόδοση της κίνησης των κυμάτων σε όλο το μήκος της διαδρομής με την κατασκευή χυτού βοτσαλωτού δαπέδου σε δύο χρωματικές αποδόσεις (μαύρο και άσπρο). Η διαμόρφωση οργανώθηκε μέσω ενός αξονικού καννάβου, ανά δέκα μέτρα περίπου. Από αυτόν προέκυψαν συνολικά 43 τετράπλευρα εντός των οποίων έγινε η εφαρμογή του χυτού βοτσαλωτού. Ενδιάμεσα των τετραπλεύρων μία ζώνη πλάτους 1,60 μ. προσωρινά διακόπτει  τη συνέχιση του σχεδίου. Οι υπόλοιπες επιφάνειες, εκτός των επιφανειών των τετραπλεύρων, διαστρώθηκαν με πλάκες πωρόλιθου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του σχεδίου των κυμάτων. Από την σχετική έρευνα δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο αντίστοιχου παραδείγματος στο νησί της Κεφαλονιάς. Πρέπει να πάμε στην Λισσαβόνα όπου θα συναντήσουμε πλήθος διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων με το εναλλασσόμενο χρωματικά (μαύρο - άσπρο) σχέδιο των κυμάτων. Για την υλοποίησή τους χρησιμοποιούνταν μικρές ακανόνιστες πέτρες με σταθερά επαναλαμβανόμενο σχέδιο. Έγινε παγκοσμίως γνωστό ως Πορτογαλικό δάπεδο (calçada portuguesa). Σε πιο σύγχρονες διαμορφώσεις υπάρχουν ελεύθερες κυματοειδείς δαπεδοστρώσεις. Η τεχνοτροπία αυτής της δαπεδόστρωσης διαδόθηκε από την μητρόπολη στις αποικίες με πιο γνωστή διαμόρφωση τον περίπατο στην παραλία Copacabana του Rio. Η δάνεια ιδέα των κυμάτων  έχει ταυτιστεί με την πόλη του Αργοστολίου. Σε πλήθος τουριστικών οδηγών, στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων εμφανίζεται πάντα μία τουλάχιστον φωτογραφία τους. Κατά του πρόσφατους σεισμούς η επιφάνεια του δαπέδου, υπέστη αρκετές βλάβες, σε άλλα σημεία βυθίστηκε και σε άλλα ανασηκώθηκε. Αυτό έγινε εντονότερα στα σημεία συναρμογής των τριών ευθύγραμμων τμημάτων τόσο μεταξύ τους όσο και στις συνδέσεις με τις δύο προβλήτες των άκρων. Στο μεγαλύτερο μήκος έχει δημιουργηθεί μία σχεδόν συνεχόμενη διαμήκης ρωγμή. Στο τελευταίο ευθύγραμμο τμήμα λόγω του μεγαλύτερου πλάτους υπάρχει και δεύτερη κατά μήκος ρωγμή. Κατά τόπους εμφανίζονται και έντονες εγκάρσιες ρωγμές. Το βασικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις βυθίσεις και ανασηκώσεις του δαπέδου έχει να κάνει με την κατάργηση των προβλεπόμενων ρύσεων απορροής των όμβριων. Εκτιμήθηκε ότι δεν ήταν ορθή ούτε η σημειακή επισκευή, ούτε η επιφανειακή και μόνο αντιμετώπιση του δαπέδου. Προτάθηκε η πλήρης ανακατασκευή τόσο του δαπέδου όσο και της υπόβασής του. Προβλέπεται η τοποθέτηση, σε διάφορα σημεία, μπρούτζινων διακοσμητικών στοιχείων με θέμα τις χελώνες. Ο περιπατητής αντιλαμβάνεται την παρουσία τους η οποία γίνεται εντονότερη προς το κέντρο της περιοχής όπου συγκλίνουν οι ροές των κυμάτων και διαμορφώνεται το μεγάλο πλάτωμα. Εκεί τοποθετείται και μία κατασκευή παιχνιδιού (χελώνες) από σκυρόδεμα. Τα παιχνίδια έλκουν μικρά παιδιά να τα αγγίξουν και να σκαρφαλώσουν σε αυτά, γίνονται τοπόσημα της περιοχής  που κατευθύνουν του παραθαλάσσιους περιπατητές.

Κύριος του Έργου : Υ.Υπο.Με.Δι. / Δ/ση Λιμενικών Υποδομών
Τοποθεσία : Αργοστόλι Κεφαλληνίας
Μελέτη : 2015
Κατασκευή : 2019
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
Τοπογραφική μελέτη : Αποστόλης Τζάκος
Λιμενική μελέτη : ECOS Μελετητική Α.Ε.
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη : ΤΕΑΜ Μ-Η Σύμβουλοι Μηχανικοί
Γεωτεχνική μελέτη: Κωνσταντίνα Μάλλιου
×