Διαμόρφωση δώματος πολυκατοικίας

Διαμόρφωση δώματος πολυκατοικίας

Η μελέτη αφορά την διαμόρφωση του δώματος τριώροφης πολυκατοικίας συνολικής επιφάνειας 110 μ2. και στόχευε στην ικανοποίηση λειτουργικών, ποιοτικών και αισθητικών αναγκών. Υλοποιήθηκαν οι βασικές υποδομές μονώσεων και εγκαταστάσεων και συντηρήθηκαν τα περιμετρικά στηθαία και κιγκλιδώματα. Σε κεντρικό σημείο του δώματος σε επαφή με το υπάρχον κλιμακοστάσιο διαμορφώθηκε ξύλινη πέργκολα με καλαμωτή. Μαζί με τον όγκο του κλιμακοστασίου εξασφαλίζουν  σε αυτή την περιοχή, επαρκέστατο σκιασμό σε όλη την διάρκεια της ημέρας. Το σημείο αυτό λειτουργεί σαν χώρος υποδοχής και καθιστικό με ελεύθερη θέα από τα γειτονικά κτίρια προς τη δύση. Στην ανατολική πλευρά του κλιμακοστασίου οργανώθηκαν βοηθητικές εγκαταστάσεις (υγροί χώροι). Και σε αυτό το σημείο κατασκευάστηκε μικρότερης επιφάνειας ξύλινη πέργκολα με καλαμωτή. Σε επιλεγμένες θέσεις τοποθετήθηκαν κατακόρυφα καλαμωτές για την οπτική απομόνωση ακαλαίσθητων περιμετρικών κτισμάτων.

Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
Τοποθεσία : Αθήνα
Μελέτη : 2015
Κατασκευή : 2015
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης
×