Αναλημματικός τοίχος της δυτικής αναβάθρας του Διονυσιακού θεάτρου

Αναλημματικός τοίχος της δυτικής αναβάθρας του Διονυσιακού θεάτρου

Στα πλαίσια των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης που έγιναν στη Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης Αθηνών  αποτυπώθηκε ο αναλημματικός τοίχος της δυτικής αναβάθρας του Διονυσιακού θεάτρου έως την κλίμακα προς το Ασκληπιείο.  Ο τοίχος είναι κατασκευασμένος με εναλλασσόμενες στρώσεις εγκαρσίων και διαμηκών λίθων. Σε συνεργασία με τοπογραφικό συνεργείο έγινε αρχικά η ψηφιακή επεξεργασία. Στα τελικά σχέδια περιγράφηκαν, εκτός από το περίγραμμα κάθε λίθου, οι φθορές, οι αγκώνες, τα ίχνη των συνδέσμων και οι μεταγενέστερες επεμβάσεις στο μνημείο.  

Κύριος του Έργου : ΥΠ.ΠΟ.-Ε.Ν.Κ.Α.
Τοποθεσία : Αθήνα
Μελέτη : 2002
Στάδιο μελέτης : Αποτύπωση
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Χριστίνα Κολλιάκου, Τζένη Μπουρνάζου
Τοπογραφική μελέτη : Απόστολος Τζάκος,  Νατάσσα Αναστασίου
×