Ξενάγηση στο κτήμα Τατοΐου

Ξενάγηση στο κτήμα Τατοΐου

Ο Σταύρος Γανωτής και ο Φίλιππος Γεροντάκης ξενάγησαν τους συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα βραχείας διάρκειας Ενηλίκων, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο κτήμα Τατοΐου. Η ξενάγηση περιλάμβανε μια ιστορική ανασκόπηση του κτήματος Τατοΐου, την παρουσίαση της πρότασης που ανατέθηκε και εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για την αξιοποίηση και την εύρυθμη λειτουργία του Πάρκου Τατοΐου και τους μελλοντικούς άξονες της προτεινόμενης σχεδιαστικής παρέμβασης.

×