Ημερίδα της TÜV HELLAS (TÜV NORD) για την Επιθεώρηση - Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών

Ημερίδα της TÜV HELLAS (TÜV NORD) για την Επιθεώρηση - Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών

Ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD) διοργάνωσε Ημερίδα για την ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Μηχανικών καθώς και όλων των εμπλεκόμενων Φορέων για την Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών και Λούνα Παρκ, παρουσιάζοντας τις τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας και των προτύπων. Η Δήμητρα ήταν ομιλήτρια και παρουσίασε τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό των χώρων των Παιδικών Χαρών.
×