Συγκρότημα παραθεριστικών κατοικιών

Συγκρότημα παραθεριστικών κατοικιών

Το οικόπεδο βρίσκεται εντός του οικισμού των Καλυβών του Δήμου Άρμενων του νομού Χανίων Κρήτης. Έχει έκταση 2.400 μ2 και χαρακτηρίζεται από το στενόμακρο ακανόνιστο σχήμα του και τις έντονες υψομετρικές διαφορές στη μορφολογία του εδάφους. Η συνολική δόμηση του συγκροτήματος είναι 1430 μ2. Η αρχιτεκτονική σύνθεση των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου έγιναν παράλληλα και ισότιμα. Η προσεκτική προσαρμογή των κτισμάτων και των υπαίθριων διαμορφώσεων στο φυσικό ανάγλυφο του εδάφους δημιούργησαν ένα σύστημα πολυγωνικών βαθμιδωτών επιπέδων. Το οικιστικό σύνολο αντιμετωπίζεται μέσα σ’ ένα πλαίσιο ενιαίων χαράξεων που απορρέουν από το κυρίαρχο πολυγωνικό σχήμα του οικοπέδου. Οι κατοικίες διατάσσονται γραμμικά ακολουθώντας τις τεθλασμένες των ορίων του οικοπέδου. Η οργάνωση των κατόψεων περιλαμβάνει τον καθορισμό μιας  “πλάτης” προς το όριο του οικοπέδου. ΄Ετσι  εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ιδιωτικότητα και αναδεικνύεται η θέα προς το τοπίο. Το συγκρότημα αποτελείται από δύο διώροφους κτιριακούς όγκους. Η τυπολογία των διαμερισμάτων προβλέπει την οργάνωση των χώρων διημέρευσης σε Β-Α και Β-Δ προσανατολισμό ώστε από το καθιστικό να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη θέα και η  άμεση επαφή με τον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο. Στον κεντρικό κτιριακό όγκο τα υπνοδωμάτια καταλαμβάνουν τον “πίσω” χώρο της κατοικίας εξασφαλίζοντας συνθήκες απομόνωσης. Ο προσανατολισμός των δωματίων είναι κυρίως νότιος και νοτιοδυτικός.

Α΄ βραβείο σε Κλειστό Διαγωνισμό με προεπιλογή
Κύριος του Έργου : J&P Development
Τοποθεσία : Καλύβες Χανίων
Μελέτη : 2007
Στάδιο μελέτης : Προμελέτη, Οριστική μελέτη, μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
Συνεργασία με Γραφείο (στο στάδιο του διαγωνισμού) : Γούσης Frijda Roberts Αρχιτέκτονες
Στατική μελέτη : Μηχανικοί Μελετών & Εφαρμογών Α.Ε.
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη : ΤΕΑΜ Μ-Η Σύμβουλοι Μηχανικοί
×