Ανάπλαση της περιοχής Φαλήρου

Ανάπλαση της περιοχής Φαλήρου

Το κυρίαρχο στοιχείο στην περιοχή του Φαλήρου είναι η αίσθηση εξόδου από τον πυκνοδομημένο αστικό ιστό σε ένα αστικό ξέφωτο-μπαλκόνι με ανεμπόδιστη θέα στα ανατολικά και δυτικά της πόλης. Με την κατασκευή του παραλιακού δρόμου σε κατώτερη στάθμη απελευθερώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι υπαίθριου χώρου που  συνενώθηκε με το πάρκο του Φαλήρου. Το πέρασμα του δρόμου δεν λειτουργεί διασπαστικά αλλά εντάσσεται στις χαράξεις του χώρου. Επειδή ο χώρος που απελευθερώθηκε εδράζεται σε μεγάλο τμήμα του σε οροφή οδικού έργου  δεν είναι προτεραιότητα η κάλυψη των επιφανειών του με χαμηλή ή υψηλή βλάστηση.  Η ύπαρξη σε επαφή του πάρκου του Φαλήρου καλύπτει αυτή την ανάγκη. Οι ακτινωτές του χαράξεις στρέφονται και αναπτύσσονται σύμφωνα με στενώσεις και διαπλατύνσεις που προκύπτουν από το υπάρχον κτιριακό δυναμικό. Η συνολική παρέμβαση εξασφαλίζει την δημιουργία ενός νέου αστικού τόπου. Ο "εξώστης" του Φαλήρου γίνεται κέντρο αναφοράς για ένα άλλου  είδους αστικό σχεδιασμό. Με  αφορμή αυτό το κέντρο μπορούν να ξεκινήσουν δράσεις ανάπλασης ακολουθώντας τόσο τον άξονα ανάπτυξης του παραλιακού περιπάτου όσο και τον ανασχεδιασμό του παραλιακού δρόμου για την εγκατάσταση τροχιοδρόμου. Ο χώρος του Φαλήρου συνενωμένος οργανικά με το πάρκο του Φαλήρου θα αποτελέσουν την καρδιά πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της πόλης της Καβάλας.

Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό
Κύριος του Έργου : Δήμος Καβάλας
Τοποθεσία : Καβάλα
Μελέτη : 2007
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Δήμητρα Μπουγά, Νατάσσα Φουσκοκολάκη, Εύη Φραγγεδάκη
Φυτοτεχνική μελέτη : Κατερίνα Γκόλτσιου
×