Ανάπλαση της πλατείας Καπνεργάτη

Ανάπλαση της πλατείας Καπνεργάτη

Η πλατεία είναι πλαισιωμένη από πολύ σημαντικά, και υψηλής αισθητικής, κτίρια  για την ιστορία της πόλης της Καβάλας. Το σημαντικότερο αυτών είναι η Δημοτική καπναποθήκη στην βόρεια πλευρά της. Βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση μιας συνεχούς επιφάνειας που να οργανώνει χώρους στάσης και συνάθροισης κοινού αλλά και να υποδέχεται  τις κινήσεις των πεζών. Η γεωμετρία της χάραξης προκύπτει ακριβώς από τον χειρισμό των κινήσεων και των εξωτερικών ορίων. Η δαπεδόστρωση ενοποιεί ένα μεγαλύτερο τμήμα από αυτό της άμεσης περιοχής επέμβασης και συνενώνει τις ανάγκες συνάθροισης και αναψυχής. Στην πλατεία, μέσω της κατάλληλης προσαρμογής των κλίσεων, διευθετούνται οι κινήσεις και οργανώνονται δύο βασικά πλατώματα συνάθροισης :  η «μέσα» και η «έξω» πλατεία. Η «μέσα» πλατεία καταλαμβάνει την χαμηλότερη στάθμη του χώρου, διαμορφώνεται σε επιφάνεια με μικρή κλίση και οριοθετείται δυτικά και βόρεια από κατακόρυφες επιφάνειες που συνθέτουν οπτικά φράγματα, ενώ στρέφεται νοτιοανατολικά προς τα ενδιαφέροντα και σημαίνοντα κτίρια του περιβάλλοντος χώρου. Η «έξω» πλατεία  λειτουργεί στην μεσαία στάθμη του χώρου και αποτελεί μια ενότητα σύνδεσης της πλατείας με τις σημαντικές περιβάλλουσες κινήσεις των πεζών.

Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό
Κύριος του Έργου : Δήμος Καβάλας
Τοποθεσία : Καβάλα
Μελέτη : 2007
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Δήμητρα Μπουγά, Ιουλία Δρούγα, Νατάσσα Φουσκοκολάκη, Νίκη Γεωργούλια
Φυτοτεχνική μελέτη : Κατερίνα Γκόλτσιου
×