Ανάπλαση της πλατείας Εθνικής Αντίστασης

Ανάπλαση της πλατείας Εθνικής Αντίστασης

Η πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως είναι η κεντρικότερη και σπουδαιότερη πλατεία της Ηλιούπολης, τόσο από πλευράς μεγέθους και παράπλευρων λειτουργιών όσο και από πλευράς σημασίας για τον αστικό χώρο του συγκεκριμένου Δήμου. Η απόφαση πεζοδρόμησης του περιμετρικού δρόμου  της πλατείας, η ιεραρχημένη σήμανση των εισόδων σ’ αυτή, αλλά και η αξιοποίηση των παράπλευρων χώρων της είναι τα  σημεία που χαρακτηρίζουν την πρόταση, τουλάχιστον από τη λειτουργική και κυκλοφοριακή της πλευρά. Με αυτές τις αρχές, οραματιστήκαμε ένα  ευχάριστο τόπο συνάντησης και δρώμενων που θα είναι αποφορτισμένος από την κίνηση των οχημάτων δίνοντας προτεραιότητα στους πεζούς, ενοποιημένος με τις λειτουργίες εκατέρωθεν της πλατείας. Η επέμβαση στοχεύοντας να διατηρήσει ει δυνατόν την μικροκλίμακα, επιδιώκει τη δημιουργία χωρικών ενοτήτων με ποιότητες που συνθέτουν ιδιαίτερες «χωρογραφίες», οι οποίες εν μέρει επιβάλλονται και από την έντονη τοπογραφία και από την υπάρχουσα κατάσταση, προάγοντας έτσι λειτουργίες που θα χαρακτηρίζουν κάθε υποπεριοχή παρέμβασης. Τα όρια ανάμεσα σε αυτές τις υποπεριοχές δεν είναι αυστηρά, αντιθέτως επιτρέπουν την πολλαπλή ροή κινήσεων - λειτουργιών μεταξύ τους. Έτσι είναι εφικτή η επανάκτηση του δημόσιου χώρου από τους χρήστες και η ανάδειξη της περιοχής ως σημείου αναφοράς για το σύνολο των δημοτών με άμεση συνέπεια την αναβάθμισή του.

Β΄ Βραβείο σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό
Κύριος του Έργου : Δήμος Ηλιούπολης
Τοποθεσία : Ηλιούπολη
Μελέτη : 2001
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Ιουλία Δρούγα
Φυτοτεχνική μελέτη : Κατερίνα Γκόλτσιου
×