Διατηρητέο Κτίριο


Η αποκατάσταση και επανάχρηση των χαρακτηρισμένων διατηρητέων κτιρίων απαιτεί μία εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία καθώς καλείται να επιλύσει σύνθετα ζητήματα. Τα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα (δημόσια ή ιδιωτικά) αποτελούν τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ιστορική αξία. Στόχος της μελέτης αποκατάστασης είναι η διατήρηση τόσο των αυθεντικών στοιχείων του κτιρίου, στον επιτρεπόμενο βαθμό, όσο και των τρόπων κατασκευής του. Η νέα χρήση, για την κάλυψη των σύγχρονων λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων, οφείλει να εντάσσεται σε αυτό χωρίς να αλλοιώνει τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του. Ζητούμενο είναι μέσω του διαλόγου του νέου και του παλιού η ανάδειξη του κτιρίου με τη νέα χρήση του και η αντιμετώπισή του ως ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο. Η μελέτη αποκατάστασης αποτελείται από τα δύο παρακάτω διακριτά στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, την Ανάλυση :
 
 • Ορίζονται προδιαγραφές του έργου και προσδιορίζεται το αντικείμενο (νέα χρήση, κτιριολογικό πρόγραμμα).
 • Ελέγχεται η νομοθεσία (χαρακτηρισμός κτιρίου, ειδικοί όροι δόμησης)
 • Τεκμηριώνεται το κτίριο μέσω αρχειακής έρευνας (αρχιτεκτονικά, φωτογραφικά αρχεία) και προφορικών μαρτυριών.
 • Αποτυπώνεται η υπάρχουσα κατάσταση με την χρήση τοπογραφικών οργάνων και παραδοσιακών τεχνικών μετρήσεων.
 • Γίνεται αναλυτική φωτογράφιση για την τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης.
 • Καταγράφεται η παθολογία με εντοπισμό των δομικών, οικοδομικών και αισθητικών προβλημάτων.

Κατά το δεύτερο στάδιο, την Πρόταση :
 
 • Ολοκληρώνεται η μελέτη σε όλα τα διάδοχα στάδιά της (προμελέτη, οριστική μελέτη και η μελέτη εφαρμογής).
 • Εξασφαλίζονται οι απαραίτητες κατά περίπτωση εγκρίσεις (Υπ.Πο., Υ.ΠΕ.Κ.Α., Πολεοδομία, Ε.Ο.Τ.).
 • Συντάσσεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός και σε περίπτωση έργου δημοσίου τα τεύχη δημοπράτησης.
 • Παρέχεται, σε ιδιωτικά έργα, η υψηλή επίβλεψη για την ορθή εφαρμογή της μελέτης.
   
Το γραφείο μας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και εμπειρία. Έχει αντιμετωπίσει επιτυχώς πληθώρα θεμάτων αποκατάστασης όλων των ιστορικών περιόδων (αρχαία, βυζαντινά και νεότερα μνημεία). Τέλος συνεργάζεται σταθερά με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες μηχανικών και συμβούλων (τοπογράφος, στατικός, ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος και συντηρητής) που κατέχουν ανάλογη εμπειρία και γνώση στο ιδιαίτερο αυτό αντικείμενο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Σχετικά Έργα

 • Αποκατάσταση του Μεγάρου Καποδίστρια στην Κέρκυρα

  Αποκατάσταση του Μεγάρου Καποδίστρια στην Κέρκυρα

  Κύριος του Έργου : Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  Τοποθεσία : Κέρκυρα
  Μελέτη : 2019
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς, Νάντια Σιώκου, Άννα Πετράκη
  Συνεργασία με γραφείο : Δ.Βασιλόπουλος  & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
 • Αποκατάσταση του συγκροτήματος των τρίδυμων πύργων και του συγκροτήματος των δίδυμων πύργων του Φρουρίου Ρίου Αχαΐας

  Αποκατάσταση του συγκροτήματος των τρίδυμων πύργων και του συγκροτήματος των δίδυμων πύργων του Φρουρίου Ρίου Αχαΐας

  Κύριος του Έργου : Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
  Τοποθεσία : Ρίο Αχαΐας
  Μελέτη : 2019
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Αντώνης Κρασάς, Νάντια Σιώκου, Άννα Πετράκη
 • Αποκατάσταση του δυτικού Ενετικού Προμαχώνα του Κάστρου Πάτρας

  Αποκατάσταση του δυτικού Ενετικού Προμαχώνα του Κάστρου Πάτρας

  Κύριος του Έργου : Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
  Τοποθεσία : Πάτρα Αχαΐας
  Μελέτη : 2018
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Αντώνης Κρασάς
 • Αποκατάσταση του νότιου Οθωμανικού και ανατολικού Ενετικού τείχους του φρουρίου Ρίου Αχαΐας

  Αποκατάσταση του νότιου Οθωμανικού και ανατολικού Ενετικού τείχους του φρουρίου Ρίου Αχαΐας

  Κύριος του Έργου : Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
  Τοποθεσία : Ρίο Αχαΐας
  Μελέτη : 2018
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Αντώνης Κρασάς
 • Aποκατάσταση του Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα

  Aποκατάσταση του Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα

  Κύριος του Έργου : Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
  Τοποθεσία : Λεόντιο Αχαΐας
  Μελέτη : 2017
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Αντώνης Κρασάς

 • Στερέωση και αποκατάσταση του νοτιοανατολικού οθωμανικού προμαχώνα στο Κάστρο Πάτρας

  Στερέωση και αποκατάσταση του νοτιοανατολικού οθωμανικού προμαχώνα στο Κάστρο Πάτρας

  Κύριος του Έργου : Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
  Τοποθεσία : Πάτρα Αχαΐας
  Μελέτη : 2017
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Αντώνης Κρασάς
 • Αποκατάσταση του νοτιοδυτικού οθωμανικού πύργου του Φρουρίου Ρίου

  Αποκατάσταση του νοτιοδυτικού οθωμανικού πύργου του Φρουρίου Ρίου

  Κύριος του Έργου : Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
  Τοποθεσία : Ρίο Αχαΐας
  Μελέτη : 2017
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Αντώνης Κρασάς
 • Αποκατάσταση της κύριας εισόδου του Φρουρίου Ρίου

  Αποκατάσταση της κύριας εισόδου του Φρουρίου Ρίου

  Κύριος του Έργου : Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
  Τοποθεσία : Ρίο Αχαΐας
  Μελέτη : 2016
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Αντώνης Κρασάς
 • Αποκατάσταση του Ι.Ν.Αγίου Δημητρίου

  Αποκατάσταση του Ι.Ν.Αγίου Δημητρίου

  Κύριος του Έργου : Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
  Τοποθεσία : Περιοχή Μπάδα Αχαΐας
  Μελέτη : 2015
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς

 • Αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγίου Κήρυκου

  Αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγίου Κήρυκου

  Κύριος του Έργου : Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Απειράνθου
  Τοποθεσία : Απείρανθος Νάξου
  Μελέτη : 2013
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
  Συνεργασία με γραφείο : Σταύρου Γανωτή
 • Αποκατάσταση του Ι.Ν.Εσταυρωμένου και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου

  Αποκατάσταση του Ι.Ν.Εσταυρωμένου και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου

  Κύριος του Έργου : Δήμος Αγ.Αναργύρων
  Τοποθεσία : Αγ.Ανάργυροι
  Μελέτη : 2010
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
  Συνεργασία με γραφείο : Σταύρου Γανωτή
 • Αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου της Νομαρχίας Φθιώτιδος

  Αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου της Νομαρχίας Φθιώτιδος

  Κύριος του Έργου : Νομαρχία Φθιώτιδας
  Τοποθεσία : Λαμία
  Μελέτη : 2009
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς, Σοφία Γκαρμπούνη, Νίκη Γεωργούλια
 • Αποκατάσταση του 3ου δημοτικού σχολείου

  Αποκατάσταση του 3ου δημοτικού σχολείου

  Κύριος του Έργου : Νομαρχία Χαλκίδας
  Τοποθεσία : Χαλκίδα
  Μελέτη : 2009
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς, Σοφία Γκαρμπούνη, Νίκη Γεωργούλια
  Συνεργασία με γραφείο : Δ.Βασιλόπουλος  & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
 • Αποκατάσταση των όψεων του αρχοντικού Χατζηχρήστου

  Αποκατάσταση των όψεων του αρχοντικού Χατζηχρήστου

  Κύριος του Έργου : Σύλλογος Εμποροβιοτεχνών Φθιώτιδας
  Τοποθεσία : Λαμία
  Μελέτη : 2009
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς, Σοφία Γκαρμπούνη, Νίκη Γεωργούλια
 • Aποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου του Μητροπολιτικού Μεγάρου Φθιώτιδας

  Aποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου του Μητροπολιτικού Μεγάρου Φθιώτιδας

  Κύριος του Έργου : Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας
  Τοποθεσία : Λαμία
  Μελέτη : 2006
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
  Συνεργασία με γραφείο : Βασίλη Καραμάλη
 • Αποκατάσταση και επανάχρηση του Πύργου Ροίδη και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

  Αποκατάσταση και επανάχρηση του Πύργου Ροίδη και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Κάμπος Χίου
  Μελέτη : 2006-13
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
 • Μετατροπή σε χώρο πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων του κτιρίου του Μεταξουργείου

  Μετατροπή σε χώρο πολλαπλών πολιτιστικών χρήσεων του κτιρίου του Μεταξουργείου

  Συμμετοχή σε Διαγωνισμό με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή
  Κύριος του Έργου
  : Δήμος Αθηναίων   
  Τοποθεσία : Αθήνα
  Μελέτη : 2005
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
  Συνεργασία με γραφεία : Γούσης-Frijda-Roberts Αρχιτέκτονες, Δ.Βασιλόπουλος-Β.Καραμάλης & Στνεργάτες Ε.Ε.
 • Επισκευή παραδοσιακής οικίας

  Επισκευή παραδοσιακής οικίας

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Κράψη Ηπείρου
  Μελέτη : 2005
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
 • Στερέωση και ανάδειξη του κτιρίου των φυλακών και τριών γειτονικών κτιρίων

  Στερέωση και ανάδειξη του κτιρίου των φυλακών και τριών γειτονικών κτιρίων

  Κύριος του Έργου : Υπουργείο Αιγαίου
  Τοποθεσία : Γυάρος
  Μελέτη : 2003
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Αντώνης Κρασάς, Δήμητρα Μπουγά, Πανίτα Καραμανέα
  Συνεργασία με γραφείο : ΜΕΑΣ Ε.Π.Ε.
 • Ανακατασκευή του ξύλινου περίπτερου του Ναυτικού Ομίλου Φαλήρου

  Ανακατασκευή του ξύλινου περίπτερου του Ναυτικού Ομίλου Φαλήρου

  Κύριος του Έργου : Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής
  Τοποθεσία : Νέο Φάληρο
  Μελέτη : 2003
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης,  Αντώνης Κρασάς
 • Αποκατάσταση παλαιού καμινιού και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου

  Αποκατάσταση παλαιού καμινιού και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου

  Κύριος του Έργου : Α.Σ.Δ.Α.
  Τοποθεσία : Πετρούπολη
  Μελέτη : 2003
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Αντώνης Κρασάς
  Συνεργασία με γραφείο : Δ.Βασιλόπουλος  & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
 • Αναλημματικός τοίχος της δυτικής αναβάθρας του Διονυσιακού θεάτρου

  Αναλημματικός τοίχος της δυτικής αναβάθρας του Διονυσιακού θεάτρου

  Κύριος του Έργου : ΥΠ.ΠΟ.-Ε.Ν.Κ.Α.
  Τοποθεσία : Αθήνα
  Μελέτη : 2002
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Χριστίνα Κολλιάκου, Τζένη Μπουρνάζου
 • Αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

  Αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

  Κύριος του Έργου : Ν.Α.Τ. - Τράπεζα της Ελλάδος
  Τοποθεσία : Πειραιάς
  Μελέτη : 2002
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Αντώνης Κρασάς, Τζένη Μπουρνάζου, Νατάσσα Φουσκοκολάκη
  Συνεργασία με γραφείο : Δ.Βασιλόπουλος-Β.Καραμάλης & Στνεργάτες Ε.Ε.
 • Βόρεια πτέρυγα Ι.Μ.Βατοπεδίου

  Βόρεια πτέρυγα Ι.Μ.Βατοπεδίου

  Κύριος του Έργου : Ι.Μ.Βατοπεδίου
  Τοποθεσία : ΄Αγιον  Όρος
  Μελέτη : 2001
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης
  Συνεργασία με γραφείο : Πέτρος και Μαρίνα Κουφοπούλου
 • Αποκατάσταση, Επέκταση Ιεροκοινοτικού Μεγάρου

  Αποκατάσταση, Επέκταση Ιεροκοινοτικού Μεγάρου

  Κύριος του Έργου : Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους    
  Τοποθεσία : ΄Αγιον  Όρος
  Μελέτη : 2000
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης
  Συνεργασία με γραφείο : Σταύρου και Νατάσσας Μαμαλούκου
 • Αποκατάσταση και επανάχρηση οχυρού αρχοντικού

  Αποκατάσταση και επανάχρηση οχυρού αρχοντικού

  Κύριος του Έργου : Ιδιώτης
  Τοποθεσία : Κράψη Ιωαννίνων
  Μελέτη : 1999
  Στάδιο μελέτης : Αποτύπωση, Οριστική μελέτη, Επιστασία
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Φίλιππος Γεροντάκης
 • Αποκατάσταση Παρθεναγωγείου κοινότητας Πτερούντας Λέσβου

  Αποκατάσταση Παρθεναγωγείου κοινότητας Πτερούντας Λέσβου

  Κύριος του Έργου : Κοινότητα Πτερούντας
  Τοποθεσία : Πτερούντα Λέσβου
  Μελέτη : 1996
  Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης