Βιογραφικό γενικό

Το γραφείο συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2000 με την έναρξη της συνεργασίας του Μανώλη Βότση και του Φίλιππου Γεροντάκη. Με την ένταξη της Δήμητρας Μπουγά το 2001 και του Αντώνη Κρασά το 2003 ιδρύθηκε το μελετητικό σχήμα ΚΟΜ37-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Το μελετητικό δυναμικό του γραφείου καλύπτει όλο το φάσμα των αρχιτεκτονικών εφαρμογών. Η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων αποσκοπεί στην εκπόνηση των μελετών από ομάδες διεπιστημονικής βάσης εμπλουτίζοντας το δυναμικό του γραφείου για την επεξεργασία θεμάτων, όπου η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία είναι απαραίτητη. Σε αυτή την βάση έχει δημιουργηθεί το Δίκτυο ΚΟΜ37. Εκτός από τη μελέτη το γραφείο αναλαμβάνει και την επίβλεψη αρκετών έργων, κυρίως κατοικιών, με αυξημένη παρουσία σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής. Η ποιότητα τόσο της μελέτης όσο και της κατασκευής είναι πρωταρχικός στόχος του γραφείου. Η εξασφάλισή της προϋποθέτει την καλύτερη δυνατή συνδρομή όλων των συμμετεχόντων. Η συνεργασία με επιλεγμένους τεχνίτες και προμηθευτές υλικών δόμησης συμβάλλει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα έργα του γραφείου στοχεύουν στην απλότητα του σχεδιασμού και στην αρτιότητα της κατασκευής.