Βιογραφικό γενικό

Το γραφείο ΚΟΜ37-Αρχιτέκτονες ιδρύθηκε το 2000. Σε συνέχεια προγενέστερων συνεργασιών σε αρχιτεκτονικά γραφεία και κοινών συμμετοχών σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ο Μανώλης Βότσης, ο Φίλιππος Γεροντάκης και η Ειρήνη Καντιάνη δημιούργησαν το πρώτο συνεργαζόμενο σχήμα του γραφείου. Την αποχώρηση της Ειρήνης Καντιάνη το 2001 διαδέχτηκε η ένταξη της Δήμητρας Μπουγά το 2002 και λίγο αργότερα του Αντώνη Κρασά το 2003.

Το μελετητικό αυτό σχήμα, που διατηρήθηκε για δεκαπέντε χρόνια, κάλυψε σχεδόν όλο το φάσμα των αρχιτεκτονικών εφαρμογών. Όλο αυτό το διάστημα διεκδικήθηκαν και επετεύχθησαν δύο βασικοί στόχοι. Ο πρώτος αφορά την ποιότητα της παραγόμενης αρχιτεκτονικής μελέτης και κατασκευής. Η επίτευξη αυτού του στόχου καταγράφεται στις δημοσιεύσεις, στη συμμετοχή σε εκθέσεις αλλά και στις βραβεύσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Ο δεύτερος στόχος αφορά την ποιότητα της συνεργασίας τόσο μεταξύ των μελών του συνεργαζόμενου σχήματος όσο και με το δίκτυο των εξωτερικών συνεργατών. Η αλληλοϋποστήριξη, ο σεβασμός των συνεργαζομένων και η δημιουργική σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και προσεγγίσεων είναι βασικές αρχές, που υποστηρίχτηκαν και εφαρμόστηκαν από την ίδρυση του γραφείου.

Οι δεξιότητες των μελών της ομάδας και των κατά περιόδους συνεργατών διεύρυναν τις δυνατότητες διαχείρισης διαφορετικών έργων, σε κλίμακα και περιεχόμενο. Αναγνωρίζοντας τη συνθετότατα των θεμάτων, όπου η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία είναι απαραίτητη, επιδιώκεται σταθερά η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων. Σε αυτή τη βάση δημιουργήθηκε το Δίκτυο ΚΟΜ37.

Το γραφείο απέκτησε αναγνωρισιμότητα με την υλοποίηση μιας σειράς έργων αποκατάστασης μνημείων, μελετών υπαίθριων χώρων και διαμορφώσεων χώρων παιχνιδιού. Ένα από τα πιο σύνθετα και περιεκτικά έργα που διαχειριστήκαμε ήταν η εκπόνηση του Σχεδίου Γενικής Διάταξης για την προστασία και ανάδειξη του κτήματος Τατοΐου. Τα τελευταία χρόνια επίσης διευρύνθηκε το μελετητικό μας αντικείμενο με έργα τουριστικού ενδιαφέροντος και παραθεριστικών κατοικιών στην Αθήνα και στις Κυκλάδες.

Σήμερα οι ΚΟΜ37-Αρχιτέκτονες παραμένουν στην αρχική τους έδρα, στη Νεάπολη Αθήνας, και αποτελούνται από τους Μανώλη Βότση, Αντώνη Κρασά, κι ένα ευέλικτο και διαρκώς εμπλουτιζόμενο δίκτυο συνεργατών.