Αποκατάσταση του Ι.Ν.Αγίου Δημητρίου

Αποκατάσταση του Ι.Ν.Αγίου Δημητρίου

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η αποκατάσταση του βυζαντινού ναού του Αγίου Δημητρίου στη θέση Μπάδα Αχαΐας. Ο υπό μελέτη ναός παλαιότερα αποτελούσε το καθολικό μοναστηριού στοιχεία του οποίου δεν διατηρούνται. Εντός του μοναστηρίου βρισκόταν το διαμορφωμένο πλάτωμα νότια και δυτικά του ναού καθώς διακρίνονται λίθινα τμήματα του ανατολικού του ορίου. Στόχος της επέμβασης είναι η αποκατάσταση του ναού με την αντιμετώπιση των ζητημάτων στατικής επάρκειας, φθορών και αισθητικών αλλοιώσεων (στατική επάρκεια και εξυγίανση της κατασκευής, ανάδειξη των φάσεων της κατασκευής του κτιρίου, αποκατάσταση και ανάδειξη των όψεων και του μορφολογικού του διακόσμου).


Κύριος του Έργου : Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας
Τοποθεσία : Περιοχή Μπάδα Αχαΐας
Μελέτη : 2015
Αρχιτεκτονική μελέτη : Μανώλης Βότσης, Φίλιππος Γεροντάκης, Δήμητρα Μπουγά, Αντώνης Κρασάς
×